Продажба


Јавна аукција


РД ШТИП Заклучок бр.2618-1/06160-60463/Сл-5/1 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.2618-1/60160-60463/Сл-6/1-2/1-4 (7)
РД ШТИП Заклучок бр.2418-29/06130-60369/9-3/4-18 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.26-142/1-4/1 (1)
01/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-46/1 (2)
01/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-41/4 (1)
01/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-27/5 (1)
01/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-42/5 (2)
01/2018 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-41/7 (1)
01/2018 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-50/12 (12)
01/РД Тетово заклучок бр.28-8/4583-Т/21 (5)
01/РД Тетово заклучок бр.28-8/8203-Т/10 (1)
РД Струмица,Заклучок бр.25-1047/3-1649-4 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/2 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/3 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/4 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/5 (21)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/6 (2)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/7 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/8 (3)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/9 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/10 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/11 (4)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/12 (2)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/1 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


01/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/22 (7)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 10,850 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

ВИБРАТОР

ВИБРАТОР ГОЛЕМ СО 2 ПРИКЛУЧОЦИ ЗА ИГЛА БЕЗ ОЗНАКА МЕСТО...

Електронска јавна аукција
Цена: 17,779 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

ВИБРАТОР

ВИБРАТОР МАЛ-PAKLITE ПАРЧИЊА(2)МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ЦЕ...

Електронска јавна аукција
Цена: 7,620 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

ВИБРАТОР

ВИБРАТОР ГОЛЕМ-RURMEC МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ЦЕНТАРОТ З...

Електронска јавна аукција
Цена: 10,129 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

ЕЛЕКТРИЧНА АГОЛНА БРУСАЛКА

ЕЛЕКТРИЧНА АГОЛНА БРУСАЛКА BOCH GWS-22-230 HJ ПАРЧИЊА(2) МЕСТО ...

Електронска јавна аукција
Цена: 20,549 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

ЕЛЕКТРИЧНА ДУПЧАЛКА

ЕЛЕКТРИЧНА ДУПЧАЛКА СО ПНЕВМАТСКИ ЧЕКАН МЕСТО НА РАЗГ...

Електронска јавна аукција
Цена: 4,267 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

ЕЛЕКТРИЧНА ДУПЧАЛКА

ЕЛЕКТРИЧНА ДУПЧАЛКА ISKRA PROFESIONAL МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ В...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list