Продажба


Јавна аукција


08/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-12/1-3 (1)
08/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-3 (2)
08/2018 РД Битола Заклучок бр. 26-19/14-10/4-10 (1)
08/2018 РД Битола Заклучок бр. 26-19/14-10/4-11 (1)
08/2018 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-8/4 (2)
08/2018 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-41/10 (1)
08/2018 РД Битола Заклучок бр. 26-19/15-32/11 (5)
08/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-30/26 (3)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/16 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/10-4 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/2-6 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/14-2 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 7-6 (3)
РД Штип заклучок бр. 28-15/5-6 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/6-6 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/8-5 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/6 (1)
РД Струмица. Заклучок бр.28-140/1-5 (1)
08/18 РД Прилеп 25-5233/6 (3)

Слободна (комерцијална) продажба


08/РД Тетово заклучок бр.2419/4583-Т3-2/1 (5)
08/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-207/11 (1)
08/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/24 (1)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 750,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.08.2018 11:00:00

КРАН

КРАН ДИГАЛКА ОМЕГА МОД. 20&Н (ШАСИЈА)СЕРИЈА А500427.62 НЕРЕ...

Електронска јавна аукција
Цена: 490,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.08.2018 11:00:00

ЦИСТЕРНА

ЦИСТЕРНА BLUMHART БР. НА ШАСИЈА 181824 РЕГ.ОЗН. BT-242-DH ГОД. ПРОИЗ...

Електронска јавна аукција
Цена: 460,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.08.2018 11:00:00

ЦИСТЕРНА

ЦИСТЕРНА UTVA БР. НА ШАСИЈА 10813 РЕГ. ОЗН. BT-262-DH ГОД. ПРОИЗ. 19...

Електронска јавна аукција
Цена: 580,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.08.2018 11:00:00

ЦИСТЕРНА

ЦИСТЕРНА KARDI БР. НА ШАСИЈА ZB3783105TPS26515 РЕГ.ОЗН. BT-140-DG ГОД. П...

Електронска јавна аукција
Цена: 645,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.08.2018 11:00:00

ЦИСТЕРНА

ЦИСТЕРНА KARDI   БР. НА ШАСИЈА   ZB3793105TPS28275 РЕГ. ОЗН. ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list