Продажба


Јавна аукција


11/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-5 (3)
11/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/2-25/2 (2)
11/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/2-1 (1)
11/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 25-3706/7-1 (1)
11/2018 Регионална дирекција Струмица Заклучок бр.28-140/7 од 26.10.2018 година  (4)
РД Штип заклучок бр. 28-15/20 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/17-2 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-2 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/10-7 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/2-9 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/14-5 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/6-9 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/8-8 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/7-9 (3)
РД Штип заклучок бр. 28-15/19-1 (18)
11/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/63 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


11/18 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/25/8 (5)
11/18 РД Прилеп Закличок бр. 2619-13/27/8 (1)
11/18 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/28/8 (2)
11/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/64 (1)
11/18 РД Прилеп 25-5233/9 (3)


Резултати

sort
grid
list
list

Започнува на: 23.11.2018 11:00:00

Машина

Парен котел на течно гориво/дизел, марка RADIALAND/ тип А100, ...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 23.11.2018 11:00:00

Машина

Хефталица SERI,тип 1300,Сериски број 771310, Година на произво...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 23.11.2018 11:00:00

Машина

Хефталица SERI,тип 1300,Сериски број 771309, Година на произво...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 23.11.2018 11:00:00

Машина

Машина за окројување на картон, ISTO-EAD-SLIVEN, Сериски број 0...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 23.11.2018 11:00:00

Машина

Солтер во две бои SERI, тип MS 2200 ,Сериски број 112207 , Година ...

Слободна (комерцијална) продажба
sort
grid
list
list