Продажба


Јавна аукција


09/18 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/25/7 (5)
РД Штип заклучок бр. 28-15/15-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/17-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/10-6 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/2-8 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-4 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/5-8 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/6-8 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/8-7 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/7-8 (3)
РД Штип заклучок бр. 28-15/19 (18)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-8/5 (2)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/10/5 (2)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/6-1 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/6-1 од 26.09.2018 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/1-6 (1)
10/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/62 (1)
10/18 РД Прилеп 25-5233/8 (3)

Слободна (комерцијална) продажба


10/РД Тетово заклучок бр.2419/4583-Т/3-2/10 (1)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/25 (1)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-207/11 (1)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/6-52-3/14 (2)
10/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/60 (1)
10/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/61 (4)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 29,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

ТВ, Комјутер кукиште

ГРУПА 6:ТВ- FILIPS бр.2 ТВ- QART бр.1 ТВ- BEKO бр.2 TB – HUNDAI -неиспр...

Електронска јавна аукција
Цена: 3,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Компјутер кукиште бр.1

ГРУПА 5 :Компјутер кукиште  бр.1Разгледување: Секо...

Електронска јавна аукција
Цена: 8,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

ТВ- QART бр..2

ГРУПА 4 :ТВ- QART  бр.2Разгледување: Секој работен ден...

Електронска јавна аукција
Цена: 3,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Компјутер кукиште бр.1

ГРУПА 3 :Компјутер кукиште бр.1Разгледување: Секој рабо...

Електронска јавна аукција
Цена: 22,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Компјутер кукиште бр..2 ТВ- BEKO бр...

ГРУПА 2 :Компјутер кукиште бр.2ТВ- BEKO бр.4Разгледување: С...

Електронска јавна аукција
Цена: 31,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Компјутер кукиште бр.2;ТВ- QUATRO бр....

ГРУПА 1 :Компјутер кукиште бр.2;ТВ- QUATRO  бр.3;TB –SAMSUNG ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list