Продажба


Јавна аукција


12/2018 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-13/3 (1)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-8/6 (2)
12/18 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-6 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 25-3706/7-2 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/2-25/3 (2)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/2-2 (1)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 26-19/14-10/4-7 (1)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 26-19/14-10/4-12 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/29-1 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/28-1 (1)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/10/6 (2)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 2819-13/36-2 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/27-1 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр.2619-13/55-3 (7)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/39-2 (2)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/37-2 (10)
РД Штип заклучок бр. 28-15/20-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/17-3 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-3 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/2-10 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/14-6 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/6-10 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/8-9 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/7-10 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/19-2 (17)
12/2018 Регионална дирекција Струмица Заклучок бр.28-140/7-1 од 27.11.2018 година (4)

Слободна (комерцијална) продажба


12/18 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-6/1 (2)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-35/16 (2)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/26 (1)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-28/5 (1)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-30/27 (3)
РД Штип заклучок бр. 28-15/7-10/1 (1)
12/2018 Рд Тетово заклучок бр.2419/4583-Т/3-2/11 (1)
12/2018 РД Битола заклучок бр. 24-19/6-52-3/15 (2)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 160,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Возило

Приклучно GORICA, година на производство 1975. Рег. Таблица P...

Електронска јавна аукција
Цена: 136,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Возило

Приклучно JAMBO JAMBO, година на производство 1986. Рег. Табли...

Електронска јавна аукција
Цена: 480,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Возило

Товарно моторно возило MAN, година на производство 2002. Р...

Електронска јавна аукција
Цена: 300,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Возило

Товарно моторно возило, IVECO, година на производство 2001. ...

Електронска јавна аукција
Цена: 215,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Возило

Товарно моторно возило,мини камионче со 7 седишта, IVECO, ...

Електронска јавна аукција
Цена: 140,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Возило

Товарно моторно возило, FAP 1314, година на производство 198...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list