Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 28-15/20-2 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/17-4 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-4 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/2-11 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/14-7 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 8-10 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 7-11 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 19-3 (17)
01/2019 Регионална дирекција Струмица Заклучок бр.28-140/8 од 27.12.2018 година (2)
01/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/39-3 (2)
01/2019 РД Прилеп Заклучок бр.2619-13/55-4 (7)
01/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/28-2 (1)
01/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/27-2 (1)
01/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 25-3706/7-3 (1)
01/19 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-7 (1)
01/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/2-3 (1)
01/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/2-25/4 (1)
01/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/37-3 (8)

Слободна (комерцијална) продажба


01/2019 РД Тетово Заклучок бр.2419/4583-Т/3-2/12 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 6-10/1 (1)
01/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-30/28 (2)
01/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-35/17 (1)
01/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-28/6 (1)
01/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-83/24-50/Д-3704/15 (2)
01/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/6-52-3/16 (2)
01/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/10/7 (2)
01/2019 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/65 (1)
01/2019 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/66 (1)
01/2019 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/67 (1)
01/2019 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/68 (2)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 470,475 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.01.2019 11:00:00

Машини

Градежна мажина ВАЉАК, марка AMMANN LANGENTHAL DTV 72Разгледувањ...

Електронска јавна аукција
Цена: 2,047,950 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.01.2019 11:00:00

Машини

Градежна машина Ровокопач, марка FIAT-HITACHI EX215, година на ...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,881,900 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.01.2019 11:00:00

Машини

Градежна машина Ровокопач, марка KOMATSU PC 210Разгледување:...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,383,750 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.01.2019 11:00:00

Машини

Градежна мажина БУЛДОЗЕР, марка LIBHERR PR741BРазгледување:С...

Електронска јавна аукција
Цена: 940,950 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.01.2019 11:00:00

Машини

Градежна мажина БУЛДОЗЕР, марка LIBHERR PR731BРазгледување:С...

Електронска јавна аукција
Цена: 304,425 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.01.2019 11:00:00

Возило

Товарно моторно возило, марка IVECO 1920.30 K./35, година на про...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list