Продажба


Јавна аукција


02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/44-3 (2)
02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-27/13-2 (2)
02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/27-3 (1)
02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/28-3 (1)
02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 2719-13/2-25/1 (1)
02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/37-4 (8)
02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/55-5 (7)
02/2019 РД Прилеп Заклучок бр.2619-13/2-4 (1)
02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/39-4 (2)
РД Штип заклучок бр. 27-38/1 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/2 (2)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 20-3 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 17-5 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 18-5 (1)
02/2019 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-59/1 (3)
02/2019 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-13/4 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-8 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 19-4 (12)
02/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/1 (1)
02/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/2 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 25-3706/7-4 (1)
02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-8 (3)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 8-10/1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 19-3/1 (1)
02/2019 РД Битола Заклучок 24-19/15-28/7 (1)
02/2019 РД Битола заклучок бр. 24-19/4-30/29 (1)
02/2019 Рд Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/27 (1)
02/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-83/24-50/Д-3704/16 (2)
02/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/10/7 (1)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 418,200 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Машини

Градежна мажина ВАЉАК, марка AMMANN LANGENTHAL DTV 72Разгледувањ...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,820,400 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Машини

Градежна машина Ровокопач, марка FIAT-HITACHI EX215, година на ...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,672,800 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Машини

Градежна машина Ровокопач, марка KOMATSU PC 210Разгледување:...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,230,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Машини

Градежна мажина БУЛДОЗЕР, марка LIBHERR PR741BРазгледување:С...

Електронска јавна аукција
Цена: 836,400 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Машини

Градежна мажина БУЛДОЗЕР, марка LIBHERR PR731BРазгледување:С...

Електронска јавна аукција
Цена: 270,600 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Возило

Товарно моторно возило, марка IVECO 1920.30 K./35, година на про...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list