Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/1-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/2-1 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/30-2 (1)
РД Прилеп заклучок број 27-19-13/1-6 (16)
РД Штип заклучок бр. 28-15/20-4 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 17-6 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 18-6 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-9 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 19-5 (6)
03/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/3 (1)
03/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/4 (1)
03/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/5 (7)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/58-5 (3)
03/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/6 (1)
03/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/7 (1)
РД Прилеп заклучок број 2619-13/2-5 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-27/13-3 (2)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/39-5 (2)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/37-5 (8)
РД Прилеп заклучок број 2719-13/2-25/2-6 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/28-4 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/27-4 (1)
РД Прилеп заклучок број 2619-13/55-5 (7)
03/2019 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-39/3 (1)
03/2019 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-59/2 (3)
03/2019 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-13/5 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


03/2019 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-41/11 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 279,370 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Градежна механизација--чистач на...

Градежна механизација-чистач на асвалт  марка CANGINI BE...

Електронска јавна аукција
Цена: 345,380 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Градежна механизација-фреза за д...

Градежна механизација-фреза за дупчење и гребење на ас...

Електронска јавна аукција
Цена: 711,130 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Градежна механизација-мини утов...

Градежна механизација-мини утоварач марка BOBCAT 763X,број ...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,219,176 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Градежна механизација-ваљак

Градежна механизација-ваљак марка DYNAPACK C152D,број на шас...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,440,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Градежна механизација-кран

Градежна механизација-кран марка HERSTELLER 07K R210 KRAN,број на...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,148,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Градежна механизација-асвалтерк...

Градежна механизација-асвалтерка марка BITELLI BB 651 C,број ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list