Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/4-2 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 18-11 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-14 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3-3 (3)
РД Прилеп број 28-19-27/13-8 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/39-10 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/37-10-1 (5)
РД Прилеп број 28-19-13/58-9 (15)
РД Прилеп број 28-19-13/58-8 (3)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 49,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.08.2019 11:00:00

Машина за шиење ZOJE ZJ 1290 Скриен бл...

Машина за шиење ZOJE ZJ 1290 Скриен  блин штик бр.070201001-1бр....

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list