Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/4-2 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 18-11 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-14 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3-3 (3)
РД Прилеп број 28-19-27/13-8 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/39-10 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/37-10-1 (5)
РД Прилеп број 28-19-13/58-9 (15)
РД Прилеп број 28-19-13/58-8 (3)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 900,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.08.2019 11:00:00

Теглач

Теглач со седло MAN, година на производство 2000. Рег. Табл...

Електронска јавна аукција
Цена: 169,740 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.08.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

Товарно моторно возило, FAP, тип 1314, година на производст...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list