Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/4-2 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 18-11 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-14 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3-3 (3)
РД Прилеп број 28-19-27/13-8 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/39-10 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/37-10-1 (5)
РД Прилеп број 28-19-13/58-9 (15)
РД Прилеп број 28-19-13/58-8 (3)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 105,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.08.2019 11:00:00

Детски пелени

ДЕТСКИ ПЕЛЕНИ-KIKO- 21Х50 пакети Разгледување Во Центар ...

Електронска јавна аукција
Цена: 57,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.08.2019 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ-SERENITI-ВРЕЌИ-плави-6х15 +5 пакети Разгледување Во...

Електронска јавна аукција
Цена: 15,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.08.2019 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ-SERENITI-ВРЕЌИ-(1Х30)зелени-5х5пакетиРазгледување Во ...

Електронска јавна аукција
Цена: 36,800 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.08.2019 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ-SERENITI-(8Х15)-23Х8 пакетиРазгледување Во Центар за за...

Електронска јавна аукција
Цена: 45,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.08.2019 11:00:00

Детски пелени

ДЕТСКИ ПЕЛЕНИ-NIDANGE-25Х6 пакетиРазгледување  Во Цен...

Електронска јавна аукција
Цена: 79,200 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.08.2019 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ-SERENITI (8X30)-33Х8 пакети  Разгледување Во Цента...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list