Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/4-2 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 18-11 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-14 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3-3 (3)
РД Прилеп број 28-19-27/13-8 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/39-10 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/37-10-1 (5)
РД Прилеп број 28-19-13/58-9 (15)
РД Прилеп број 28-19-13/58-8 (3)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 53,550 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.08.2019 11:00:00

Компресор за воздух

Компресор за воздух  AIR KOMPRESORРазгледување Центар ...

Електронска јавна аукција
Цена: 561,204 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.08.2019 11:00:00

Машина за пакување или завивање

Машина за пакување или завивање, за затварање на пелен...

Електронска јавна аукција
Цена: 421,116 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.08.2019 11:00:00

Машина за подготвување на пелени

Машина за  подготвување на пелени Stiker - EngineРазгледув...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list