Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/4-4 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-13 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/14-16 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3-5 (2)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 6-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 7-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 8-1 (1)
10/2019 -Рд Тетово/27-8/28-8/2-510-Т/2-1 (14)
РД Прилеп број 28-19-13/58-19 (15)
10/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/6-38/4 (1)
10/2019 РД Битола Решение бр. 25-19/15-59/5 (3)
10/2019 РД Битола Решение бр. 2819/14-10/6 (12)
10/2019 РД Битола Решение бр. 2819/15-39/7 (1)
10/2019 РД Битола Решение бр. 26-19/15-32/12 (5)
10/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/25 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


РД Прилеп број 28-19-27/13-10 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/39-12 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/37-12-1 (4)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 750,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

КРАН

КРАН ДИГАЛКА ОМЕГА МОД. 20&Н (ШАСИЈА)СЕРИЈА А500427.62 НЕРЕ...

Електронска јавна аукција
Цена: 490,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

ЦИСТЕРНА

ЦИСТЕРНА BLUMHART БР. НА ШАСИЈА 181824 РЕГ.ОЗН. BT-242-DH ГОД. ПРОИЗ...

Електронска јавна аукција
Цена: 460,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

ЦИСТЕРНА

ЦИСТЕРНА UTVA БР. НА ШАСИЈА 10813 РЕГ. ОЗН. BT-262-DH ГОД. ПРОИЗ. 19...

Електронска јавна аукција
Цена: 580,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

ЦИСТЕРНА

ЦИСТЕРНА KARDI БР. НА ШАСИЈА ZB3783105TPS26515 РЕГ.ОЗН. BT-140-DG ГОД. П...

Електронска јавна аукција
Цена: 645,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

ЦИСТЕРНА

ЦИСТЕРНА KARDI   БР. НА ШАСИЈА   ZB3793105TPS28275 РЕГ. ОЗН. ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list