Продажба


Јавна аукција


РД Штип по решение бр.27-38/9 (1)
РД Штип по решение бр.27-38/10 (1)
07/2021 РД Битола Решение бр. 2819/15-46-2 (7)
07/2021 РД Битола Решение бр. 2719/14-9/1-4 (1)
РД Струмица, решение бр.27-67/8 од 30.06.2021, оглас бр.07/2021 (1)
РД Струмица, Решение за продажба бр.27-67/8 од 30.06.2021, Оглас бр.07/21 (1)
РД Струмица, Решение за продажба бр.27-67/8 од 30.06.2021, Оглас бр.07/21 (1)
РД Струмица, Решение за продажба бр.27-67/7-2 од 30.06.2021, Оглас бр.07/21 (1)
07/2021 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-27/4 (1)
07/2021 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-27/5 (2)
07/2021 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-27/6 (11)
РД Прилеп 2719-28/7-7/3 (5)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 73,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2021 11:00:00

Печка за жарење

 Печка за жарење, производител Italija, тип модел  &...

Електронска јавна аукција
Цена: 96,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2021 11:00:00

Пантограф

 Пантограф, производител FRIDRIH DECKEL, тип модел  &nbs...

Електронска јавна аукција
Цена: 177,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2021 11:00:00

UV-Осветлувач-осфетлувачко фото

 UV-Осветлувач-осфетлувачко фото, производител MEGA ELEKT...

Електронска јавна аукција
Цена: 381,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2021 11:00:00

Ламинатор машина за нанесување Ф...

 Ламинатор машина за нанесување Фотосензитивен фил...

Електронска јавна аукција
Цена: 145,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2021 11:00:00

CNC- 3D-скенер Механичка машина

 CNC- 3D-скенер Механичка машина, производител Roland Digital ...

Електронска јавна аукција
Цена: 137,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2021 11:00:00

Ексцентар преса 25т

 Ексцентар преса 25т, производител Kluana- Italija, тип моде...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list