недвижен имот - Пасиште

main_image

Опис


 

Пасиште КП 696,класа 4место викано НОВИ ВЕТЕРНИК, KO Д Свиларе, ИЛ 276, со површина од 2751.31м²

Разгледување: на ден 22/01/2020 во Сарај, Долно Свиларе

Постигната цена: МКД

Детали за аукцијатаПочетна цена 550,262 МКД
Депозит 55,026 МКД
Последна цена МКД
Минимална понуда за наддавање 5000.00 МКД
Датум на започнување 30.01.2020 11:00:00
Датум на завршување
Статус Затворена