Чекор 1
Регистрација

Како да се регистрирам на http://e-aukcii.ujp.gov.mk?

За да се регистрирате и да добиете статус на корисник на http://e-aukcii.ujp.gov.mk потребно е да направите свој кориснички профил во одделот за регистрација.
Пополнете ги сите полиња со бараните информации. Крајниот чекор од регистрацијата е потврда за согласност за користење на веб сајтот според пропишаните услови. Потврдата ќе ја добиете на вашата е-пошта која сте ја пријавиле при вашата регистрација.
Чекор 2
Пријавување

Пријавете се на аукцијата која ве интересера.

По пребарувањето, за да учествувате на аукцијата која ве интересира, потребно е да се пријавите.
Пријавувањето се прави со клик на копчето Пријави Се!
Чекор 3
Депозит

Колку изнесува депозитот?

За да учествувате на аукцијата за која сте се пријавиле потребно е да уплатите депозит во износ од 10% од утврдената проценета вредност на предметот на продажба.
Според член 151 и 155 од Законот за даночна постапка, депозитот се депонира на депозитната сметка на Управата за Јавни Приходи во висина од 10% од утврдената почетна вредност на предметот на продажба. Трезорска сметка на Министерството за финансии 100000000063095. Депозитна сметка на УЈП 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.
Чекор 4
Наддавање

Изборете се за вашиот предмет.

Процесот на наддавање претставува натпревар помеѓу повеќе наддавачи коишто сакаат да го купат истиот предмет.
Со понудување на највисока цена Вие сте потенциалниот купувач на предметот од аукцијата.
Чекор 5
Подигање

Како да ги подигнете купените предмети?

По завршувањето на аукцијата, доколку вие сте наддавачот со највисока понудена цена, и доколку таа цена е одобрена и прифатлива, вие сте новиот сопственик на предметот.
Управата за јавни приходи ќе ве контактира и ке ве извести како да го подигнете предметот кој сте го купиле на аукцијата преку вашата е-пошта која е оставена при вашата регистрација.
register

Регистрација!

Доколку немате отворено профил, со неколку кратки чекори регистирајте се и започнете со наддавање..

user

Аукции

Кликнете овде за да ги видите активните аукции.


user

Категории

Кликнете тука за да ги прегледате производите според категории..


money

Детали за производите

Кликнете тука за да ги излистате сите достапни аукциски производи..