Активни аукции - Оглас бр.06/2019


Јавна аукција


РД Прилеп број 28-19-13/27-7

Товарно моторно возило

06/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/19

ТВ Предавател со Линк
ТВ Предавател со Линк
ТВ Предавател со Линк

06/2019-РД Скопје Решение бр 27-178/17

ТВ Предавател со Линк

РД Штип заклучок бр. 28-15/ 19-8

Компјутер -куќиште ,Телевизори

РД Штип заклучок бр. 27-38/3-1

Телевизори
Компјутер -куќиште ,Телевизори
Компјутер -куќиште ,Телевизори, ,Монитори,Штампачи

РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-12

МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ И ДРУГА ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ

РД Штип заклучок бр. 28-15/ 18-9

Работна машина БУШАЛИЦА

РД Штип заклучок бр. 27-38/4

Машина за шиење ZOJE ZJ 1290 Скриен блин штик бр.070201001-1бр.

РД Штип заклучок бр. 27-38/5

Место под зграда , ИЛ 6462,КП 1547/1, МВ- Гоце Делчев,КО Струмица

РД Прилеп број 28-19-27/13-6

Товарно моторно возило
Комбе

РД Прилеп број 28-19-13/39-8

Товарно моторно возило
Теглач

РД Прилеп број 28-19-13/37-8

Товарно моторно возило
Комбе
Товарно моторно возило
Товарно моторно возило
Товарно моторно возило

06/2019 РД Битола Решение бр. 2819/14-10/5

зз пасишта
зз пасишта
зз пасишта
ЗЗ НИВА
ЗЗ ЛИВАДА

Слободна (комерцијална) продажба


06/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-193/1

Готехничка дупчалка модел/тип: MUSTANG 4-N3

РД Прилеп број 2719-13/2-25/2-9

Патничко моторно возило