Активни аукции - Оглас бр.05/2018


Јавна аукција


05/РД Тетово заклучок бр.28-8/4583-Т/25

Биде
Капачиња
Елементи за составување столици
Амбалажа за рерна
Еко кожа парчиња

Рд Струмица, Заклучок бр.28-140/5 од 30.04.2018

Градежно неизградено земјиште, Место викано(Река)

РД Струмица, Заклучок 28-140/5 од 30.04.2018

Градежно неизградено земјиште, место викано (Река)

Рд Струмица, Заклучок бр.28-140/1-3 од 30.04.2018

Машина за лепење кутии,марка SKP-1

05/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/44

Машина за дупчење во сите правци
Машина за дупчење во сите правци
Машина за (реверсно) длабинско дупчење

05/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/46

СПА МАСАЖА-СТОЛИЦА
Апаратура за обликување на тело
Апаратура за целулит

05/18 РД Прилеп 25-5233/5

АКРАТО КАБАРНЕ СОВИЊОН-БАРИК
АКРАТО МЕРЛО-БАРИК
АКРАТО ШАРДОНЕ-БАРИК

05/18 РД Прилеп Заклучок бр.2619-13/25/6

Машина
Машина
Машина
Машина
Машина

РД Штип заклучок бр. 28-15/11-1

Помошни објекти ИЛ 1254 20м2 КП10013 Место викано Кочо Рацин 1 КО Свети Николе

РД Штип заклучок бр. 28-15/12-1

Градежно неизградено зем ИЛ 78800 383м2 КП БР.16290 дел 6 Место викано Суви ливади КО Куманово

РД Штип заклучок бр. 28-15/10-1

TMV FAP 42 MERCEDES година на производство 1989г.рег.бр. SN-2237-AB

РД Штип заклучок бр. 28-15/2-3

ПМВ VLKSWAGEN PASSAT 2012 год.боја Црна, рег.бр.KO-3990-AB

Регионална дирекција Штип бр.28-15/ 3-3

ПМВ ФИАТ ПУНТО 2005 год.боја БЕЛА, рег.бр.KO-6986-AB

РД Штип заклучок бр. 28-15/7-3

Компјутер кук.-6,TB -TCL-1TB -LG-1,TB-SAMSUNG-1,ТВ-FINLUK-1,ТВ-QUATRO -1ТВ GRUNDING -5TB -LG -1
Штампач, Монитор ,Тастатури,Маус,ТВ,Комјутер-Кукиште
Комјутер-Кукиште ,Телевизори

Регионална дирекција Штип бр.28-15/5 -3

Машини за шиење, Pegasus бр.6,JUKI бр.3, Brother бр.1 и Consew бр.2

Регионална дирекција Штип бр.28-15/6-3

Работна маса голема,Раб.фотеља црвена,Клуб маса мала жолта Работни бира жолти мали Пијано ОПЕРА125

РД Штип заклучок бр. 28-15/8-2

УМЕТНИЧКИ СЛИКИ: МРТВА ПРИРОДА, ШТИПСКО НОВО СЕЛО , АНТИКА

Слободна (комерцијална) продажба


Регионална дирекција Штип бр.28-15/7 -3/1

ТВ ,Штампач,Тастатура,Маус ,Монитор,Комјутер

05/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/48

Преса за балирање на хартија и пластика

Регионална дирекција Штип бр.28-15/4-2 /1

Железни подупирачи бр.2000(комплетни и некомплетни)