Активни аукции - Оглас бр.09/2019


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/4-3

Машина за шиење ZOJE ZJ 1290 Скриен блин штик бр.070201001-1бр.

РД Прилеп број 28-19-13/58-11

Пелени за возрасни
Влошки
Влошки
Детски пелени
Влошки

РД Прилеп број 28-19-13/37-11-1

Автобус-Комбе
Товарно моторно возило
Товарно моторно возило
Товарно моторно возило
Товарно моторно возило

РД Прилеп број 28-19-13/39-11

Товарно моторно возило
Теглач

РД Прилеп број 28-19-27/13-9

Патничко моторно возило

РД Штип заклучок бр. 27-38/8

Шампони,кремови,разни шишиња,цуцли,пелени,метален ормар, фрижидер...

РД Штип заклучок бр. 28-15/18-12

Работна машина БУШАЛИЦА ,произведеноа 2011, модел DRC 100 , тип CRAWLER , Потекло Турција

РД Штип заклучок бр. 28-15/14-15

МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ И ДРУГА ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ

РД Штип заклучок бр. 27-38/3-4

Телевизори
Компјутер -куќиште ,Телевизори
Компјутер -куќиште ,Телевизори, ,Монитори,Штампачи

РД Штип заклучок бр. 27-38/6

Шампони,кремови,разни шишиња,цуцли,пелени,куќиште,монитори,аптекарски мебел...

РД Штип заклучок бр. 27-38/7

Шампони,кремови,разни шишиња,цуцли,пелени,куќиште,монитори,аптекарски мебел...

Слободна (комерцијална) продажба


09/2019 РД Скопје Решение бр 27-193/6

ТВ Предавател со Линк
ТВ Предавател со Линк
ТВ Предавател со Линк

09/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-193/7

Готехничка дупчалка модел/тип: MUSTANG 4-N3

09/2019 РД Скопје Решение бр 27-193/5

ТВ Предавател со Линк

РД Прилеп број 28-19-13/58-10

Машина за подготвување на пелени
Машина за пакување или завивање ,
Компресор за воздух

РД Прилеп број 28-19-13/27-10

Товарно возило