Активни аукции - Oглас бр.01/2020


Јавна аукција


РД Прилеп број 28-19-13/58-22

Пелени за возрасни
Влошки
Влошки
Влошки
Влошки

01/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/28

ПМВ - KOMBI PEUGEOT
ПМВ - LADA NIVA
ПМВ-SEAT,INCA 1.9
ТМВ- MEGA (TRICIKL ZATVOREN)
ТМВ - FORD

01/2020 РдТетово 27-8/28-8/2-510-Т/2-4

Патничко моторно возило
Патничко моторно возило
Патничко моторно возило
Булдужер
Гредер

01/2020 РдТетово 27-8/787-Г/3-3

Товарно моторно возило
Товарно моторно возило
Товарно моторно возило
Машина за цедење на овошје
Линија за тетрапак

01/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/27

недвижен имот - Пасиште
недвижен имот - НИВА
недвижен имот - НИВА
недвижен имот - НИВА
недвижен имот - НИВА

Слободна (комерцијална) продажба


РД Штип заклучок бр. 27-38 / 7-3/1

Шампони,кремови,разни шишиња,цуцли,пелени,куќиште,монитори,принтери,аптекарски мебел

РД Штип заклучок бр. 27-38 / 6-3/1

Шампони,кремови,разни шишиња,цуцли,пелени,куќиште,монитори,принтери,аптекарски мебел

РД Прилеп број 28-19-27/13-11

Патничко моторно возило

РД Прилеп број 28-19-13/37-13-1

Автобус-Комбе
Товарно моторно возило

РД Штип заклучок бр. 27-38 / 8-3/1

Шампони,кремови,разни шишиња,цуцли,пелени,