Активни аукции - Oглас бр.02/2020


Јавна аукција


02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/6

ПМВ - марка: , OPELтип: ASTRA

02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/5

недвижен имот - НИВА
недвижен имот - НИВА
недвижен имот - НИВА

02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/3

ПВМ MITSUBISHI тип Z30/COLT

02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/2

ПМВ - KOMBI PEUGEOT
ПМВ - LADA NIVA
ПМВ-SEAT,INCA 1.9
ТМВ- MEGA (TRICIKL ZATVOREN)
ТМВ - FORD

02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/1

недвижен имот - Пасиште
недвижен имот - НИВА
недвижен имот - НИВА
недвижен имот - НИВА
недвижен имот - НИВА

02/2020 РдТетово 28-8/787-Г/3-4

Товарно моторно возило
Товарно моторно возило
Товарно моторно возило
Машина за цедење на овошје
Линија за тетрапак

02/2020 РдТетово 27-8/28-8/2-510-Т/2-5

Патничко моторно возило
Патничко моторно возило
Патничко моторно возило
Булдужер
Гредер

02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/4

недвижен имот - НИВА