Активни аукции - Oглас бр.07/2019


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/5-1

Место под зграда , ИЛ 6462,КП 1547/1, МВ- Гоце Делчев,КО Струмица

07/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/22

ТВ Предавател со Линк
ТВ Предавател со Линк
ТВ Предавател со Линк

07/2019-РД Скопје Решение бр 27-178/21

ТВ Предавател со Линк

07/2019 РД Битола Решение бр. 25-19/15-59/4

машински ораб. центар
ПРЕСА
БРУСИЛИЦА

РД Прилеп број 28-19-13/58-8

Машина за подготвување на пелени
Машина за пакување или завивање ,
Компресор за воздух

РД Прилеп број 28-19-13/39-9

Товарно моторно возило
Теглач

РД Прилеп број 28-19-13/37-9

Товарно моторно возило
Автобус-Комбе
Товарно моторно возило
Товарно моторно возило
Товарно моторно возило

РД Прилеп број 28-19-27/13-7

Патничко моторно возило
Комбе

РД Штип заклучок бр. 27-38/3-2

Телевизори
Компјутер -куќиште ,Телевизори
Компјутер -куќиште ,Телевизори, ,Монитори,Штампачи

РД Штип заклучок бр. 28-15/14-13

МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ И ДРУГА ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ

РД Штип заклучок бр. 28-15/18-10

Работна машина БУШАЛИЦА ,произведеноа 2011, модел DRC 100 , тип CRAWLER , Потекло Турција

РД Штип заклучок бр. 27-38/4-1

Машина за шиење ZOJE ZJ 1290 Скриен блин штик бр.070201001-1бр.

07/2019 ДГДО Решение бр.1211/5 од 04.07.2019

ТМВ- MERCEDES ТИП - 902.6 SPRINTER SK-502-UJ(Прва електронска јавна аукција)
ТМВ – MERCEDES -BENZ ТИП –SPRINTER SK-316-VK (Прва електронска јавна аукција)
ПМВ – VOLKSWAGEN ТИП -1 K GOLF SK-7173-AB (Прва електронска јавна аукција )
ТМВ- CITROEN ТИП – AX JUMPER SK-392-SN (Прва електронска јавна аукција)
ТМВ – CITROEN ТИП –JUMPER SK-872-SH (Прва електронска јавна аукција)

Слободна (комерцијална) продажба


РД Прилеп број 28-19-13/27-8

Товарно моторно возило