Активни аукции - Oглас бр.05/2019


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 28-15/18-8

Работна машина БУШАЛИЦА со сер.бр.2011321 ,произв. 2011 ,модел DRC 100,тип crawler,Потекло Турција

РД Прилеп заклучок број 28-19-13/37-7

Товарно моторно возило
Автобус-Комбе
Товарно моторно возило
Товарно моторно возило
Товарно моторно возило

РД Прилеп заклучок број 28-19-27/13-5

Патничко моторно возило
Патничко моторно возило-Комбе

05/2019 РД Битола Решение бр. 25-19/15-59/3

машински ораб. центар
ПРЕСА
БРУСИЛИЦА

РД Прилеп заклучок број 2619-13/2-8

Патничко моторно возило

05/2019-РД СКОПЈЕ Решение бр.27-178/14

ТВ Предавател со Линк
ТВ Предавател со Линк
ТВ Предавател со Линк

05/2019-РД СКОПЈЕ Решение бр.27-178/15

ТВ Предавател со Линк

РД Прилеп заклучок број 28-19-13/39-7

Товарно моторно возило
Теглач

05/2019-РД СКОПЈЕ Решение бр.27-178/13

Готехничка дупчалка модел/тип: MUSTANG 4-N3

РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-11

МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ И ДРУГА ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ

РД Прилеп заклучок број 28-19-13/27-6

Товарно моторно возило

РД Прилеп заклучок број 28-19-13/58-7

Машина за подготвување на пелени
Машина за пакување или завивање
Компресор за воздух

РД Штип Заклучок бр. 28-15/ 19-7

Компјутер -куќиште ,Телевизори

РД Штип заклучок бр. 27-38/3

Телевизори
Компјутер -куќиште ,Телевизори
Компјутер -куќиште ,Телевизори, ,Монитори,Штампачи

Слободна (комерцијална) продажба


РД Прилеп заклучок број 2619-13/2-7

Товарно моторно возило

РД Струмица, Решение бр.27-57/1 од 25.04.2019

Машина за лепење кутии,марка SKP-1

РД Штип Заклучок бр. 28-15/ 20-5/1

Машина за сечење на хартија (нож) ADAST maxima MH 80-3 Комплет со мотор бр.1 ,потекло Чехословачка

05/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/4-25/10-1

компрес
МОНОБЛОК
РОТАЦИОНЕН БУШАЧ
РОТАЦИОНЕН БУШАЧ
пневматска потпорна нога

РД Штип заклучок бр. 28-15/ 17-7/1

Машина шприц , Плоча за шпиц машина, цела комплет машина со сер.бр. 3135/9