Активни аукции - Оглас бр.04/2024


Јавна аукција


РД Штип по решение бр.33-87/1-2

Патничко моторно возило FORD FIESTA , год.на произв. 1993, регист. број ST 787 KH

Слободна (комерцијална) продажба


04/2024 РД Скопје Решение бр.28-16/7

машина за обработка на дрво