Активни аукции - Oглас бр.03/2019


Јавна аукција


РД Прилеп заклучок број 2619-13/2-5

Товарно моторно возило

РД Прилеп заклучок број 28-19-27/13-3

Патничко моторно возило
Комбе

РД Прилеп заклучок број 28-19-13/39-5

Товарно моторно возило
Теглач

РД Прилеп заклучок број 28-19-13/37-5

Товарно моторно возило
Товарно моторно возило
Автобус-Комбе
Товарно моторно возило
Товарно моторно возило

РД Прилеп заклучок број 2719-13/2-25/2-6

Патничко моторно возило

РД Прилеп заклучок број 28-19-13/28-4

Патничко моторно возило

РД Прилеп заклучок број 28-19-13/27-4

Товарно моторно возило

РД Прилеп заклучок број 2619-13/55-5

Товарно моторно возило
Товарно моторно возило
Градежна машина-Булдожер
Градежна машина-Булдожер
Градежна машина-Булдожер

03/2019 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-59/2

машински ораб. центар
ПРЕСА
БРУСИЛИЦА

03/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/7

Готехничка дупчалка

03/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/6

земјоделско земјиште

РД Прилеп заклучок број 28-19-13/58-5

Машина за подготвување на пелени
Машина за пакување или завивање
Компресор за воздух

РД Штип заклучок бр. 27-38/2-1

Пластични столици ,Маси(иверица- метал),Мала маса (метал-пластика)

РД Прилеп заклучок број 27-19-13/1-6

Товарно моторно возило
Товарно моторно возило
Автобус
Товарна приколка-кипер
Товарна приколка-кипер

РД Штип заклучок бр. 28-15/20-4

Машина за сечење на хартија (нож) ADAST maxima MH 80-3 Комплет со мотор бр.1 ,потекло Чехословачка

РД Штип заклучок бр. 28-15/ 17-6

Машина шприц , Плоча за шпиц машина, цела комплет машина со сер.бр. 3135/9

РД Штип заклучок бр. 28-15/ 18-6

Работна машина БУШАЛИЦА со сер.бр.2011321 ,произв. 2011 ,модел DRC 100,тип crawler,Потекло Турција

РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-9

МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ И ДРУГА ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ

РД Штип заклучок бр. 28-15/ 19-5

Компјутер-Куќиште ,Телевизори
Компјутер-Куќиште ,Телевизори
Компјутер-Куќиште ,Телевизори
Компјутер-Куќиште ,Телевизори
Компјутер-Куќиште ,Телевизори

03/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/5

земјоделско земјиште
земјоделско земјиште
земјоделско земјиште
земјоделско земјиште
земјоделско земјиште

Слободна (комерцијална) продажба