Активни аукции - Оглас бр.11/2019


Јавна аукција


11/2019-Рд Тетово Решение бр.27-8/28-8/2-510-Т/2-2

Патничко моторно возило
Патничко моторно возило
Патничко моторно возило
Патничко моторно возило
Патничко моторно возило

РД Штип заклучок бр. 27-38 / 8-2

Шампони,кремови,разни шишиња,цуцли,пелени,куќиште,монитори,принтери,

РД Штип заклучок бр. 27-38 / 7-2

Шампони,кремови,разни шишиња,цуцли,пелени,куќиште,монитори,принтери,аптекарски мебел

РД Штип заклучок бр. 27-38 / 6-2

Шампони,кремови,разни шишиња,цуцли,пелени,куќиште,монитори,принтери,аптекарски мебел

РД Прилеп број 28-19-13/58-20

Пелени за возрасни
Влошки
Влошки
Влошки
Детски пелени

РД Штип заклучок бр. 27-38/3-6

Компјутер -куќиште ,Телевизори
Компјутер -куќиште ,Телевизори, ,Монитори,Штампачи

РД Штип заклучок бр. 28-15/14-17

МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ И ДРУГА ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ

11/2019 РдТетово27-8/ДДВ-787-Г/3

Товарно моторно возило
Товарно моторно возило
Товарно моторно возило
Машина за цедење на овошје
Линија за тетрапак

Слободна (комерцијална) продажба


11/2019 РД Битола Решение бр. 25-19/15-59/5-1

машински ораб. центар
ПРЕСА
БРУСИЛИЦА

РД Штип заклучок бр. 27-38 / 4-4/1

Машина за шиење ZOJE ZJ 1290 Скриен блин штик бр.070201001-1бр.

РД Прилеп број 28-19-13/58-11

Машина за подготвување на пелени
Машина за пакување или завивање ,