Активни аукции - Оглас бр.01/2019


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 28-15/20-2

Машина за сечење на хартија (нож) ADAST maxima MH 80-3 Комплет со мотор бр.1 ,потекло Чехословачка

01/2019 РД Прилеп Заклучок бр.2619-13/55-4

Возило
Возило
Машини
Машини
Машини

01/2019 Регионална дирекција Струмица Заклучок бр.28-140/8 од 27.12.2018 година

PMV CHEVROLET SPARK ( седма електронска јавна аукција)
PMV LADA-VAZ NIVA 1.7I TNG (седма електронска јавна аукција)

01/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/37-3

Возило
Возило
Возило
Возило
Возило

РД Штип заклучок бр. 28-15/17-4

Машина шприц , Плоча за шпиц машина, цела комплет машина со сер.бр. 3135/9

РД Штип заклучок бр. 28-15/18-4

Работна машина БУШАЛИЦА со сер.бр.2011321 ,произв. 2011 ,модел DRC 100,тип crawler,Потекло Турција

РД Штип заклучок бр. 28-15/2-11

ПМВ VLKSWAGEN PASSAT 2012 год.боја Црна, рег.бр.KO-3990-AB

РД Штип заклучок бр. 28-15/14-7

Машини за производство на чевли и друга дополнителна опрема за производство на чевли

РД Штип заклучок бр. 28-15/ 8-10

Уметнички слики 3 броја

РД Штип заклучок бр. 28-15/ 7-11

Компјутер-Куќиште ,Телевизори

РД Штип заклучок бр. 28-15/ 19-3

Компјутер-Куќиште ,Телевизори
Компјутер-Куќиште ,Телевизори
Компјутер-Куќиште
Телевизори
Компјутер-Куќиште

Слободна (комерцијална) продажба


РД Штип заклучок бр. 28-15/ 6-10/1

Работна маса голема Работна фотеља црвена Клуб маса мала жолта Раб. бира жолти мали Пијано ОПЕРА125

01/2019 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/68

Апаратура за обликување на тело
Солариум

01/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-83/24-50/Д-3704/15

КАЛАП ЗА БРИЗГАЊЕ ПЛАСТИКА
КАЛАП ЗА ДУВАЊЕ ПЛАСТИКА