Активни аукции - Оглас бр.08/2019


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/4-2

Машина за шиење ZOJE ZJ 1290 Скриен блин штик бр.070201001-1бр.

РД Штип заклучок бр. 28-15/ 18-11

Работна машина БУШАЛИЦА ,произведеноа 2011, модел DRC 100 , тип CRAWLER , Потекло Турција

РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-14

МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ И ДРУГА ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ

РД Штип заклучок бр. 27-38/3-3

Телевизори
Компјутер -куќиште ,Телевизори
Компјутер -куќиште ,Телевизори, ,Монитори,Штампачи

РД Прилеп број 28-19-27/13-8

Товарно моторно возило
Комбе

РД Прилеп број 28-19-13/39-10

Товарно моторно возило
Теглач

РД Прилеп број 28-19-13/37-10-1

Автобус-Комбе
Товарно моторно возило
Товарно моторно возило
Товарно моторно возило
Товарно моторно возило

РД Прилеп број 28-19-13/58-9

Пелени за возрасни
Влошки
Влошки
Влошки
Детски пелени

РД Прилеп број 28-19-13/58-8

Машина за подготвување на пелени
Машина за пакување или завивање
Компресор за воздух