Активни аукции - Оглас бр.10/2018


Јавна аукција


09/18 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/25/7

Машина
Машина
Машина
Машина
Машина

РД Штип заклучок бр. 28-15/19

Компјутер кукиште бр.2;ТВ- QUATRO бр.3;TB –SNAJDER бр. 2;ТВ GRUNDING бр. 1
Компјутер кукиште бр..2 ТВ- BEKO бр.4
Компјутер кукиште бр.1
ТВ- QART бр..2
Компјутер кукиште бр.1

10/18 РД Прилеп 25-5233/8

АКРАТО КАБАРНЕ СОВИЊОН-БАРИК
АКРАТО МЕРЛО-БАРИК
АКРАТО ШАРДОНЕ-БАРИК

РД Струмица, Заклучок бр.28-140/6-1 од 26.09.2018

Нивa, класа 8, 2501 м2,КО Вељуса

РД Струмица, Заклучок бр.28-140/1-6

Машина за лепење кутии,марка SKP-1,

РД Штип заклучок бр. 28-15/7-8

Компјутер кук.-6,TB -TCL-1TB -LG-1,TB-SAMSUNG-1,ТВ-FINLUK-1,ТВ-QUATRO -1ТВ GRUNDING -5TB -LG -1
Штампач, Монитор ,Тастатури,Маус,ТВ,Комјутер-Кукиште
Комјутер-Кукиште ,Телевизори

РД Штип заклучок бр. 28-15/8-7

Уметнички слики 3 броја

РД Штип заклучок бр. 28-15/15-1

Градежно земјиште ГЗ,ГНЗ скица 37,ИЛ 1458,1800,64м2,КП 2405,МВ Топлички рид,КО Истибања

РД Штип заклучок бр. 28-15/17-1

Машина шприц,плоча за шпиц машина,цела комплет машина со сериски бр. 3135/9

РД Штип заклучок бр. 28-15/18-1

Работна машина БУШАЛИЦА со сер.бр.2011321 ,произв. 2011 ,модел DRC 100,тип crawler,Потекло Турција

РД Штип заклучок бр. 28-15/10-6

TMV FAP 42 MERCEDES година на производство 1989г.рег.бр. SN-2237-AB

РД Штип заклучок бр. 28-15/2-8

ПМВ VOLKSVAGEN PASSAT година на производство 2012г.рег.бр.КО-3990-АВ боја црна

РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-4

Машини за производство на чевли и друга дополнителна опрема за производство на чевли

РД Штип заклучок бр. 28-15/5-8

Машини за шиење, Pegasus бр.6,JUKI бр.3, Brother бр.1 и Consew бр.2

РД Штип заклучок бр. 28-15/6-8

Работна маса голема Работна фотеља црвена Клуб маса мала жолта Раб. бира жолти мали Пијано ОПЕРА125

Слободна (комерцијална) продажба


10/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/61

СПА МАСАЖА-СТОЛИЦА
Апаратура за обликување на тело
Апаратура за целулит
Солариум