Активни аукции - Oглас бр.08/2018


Јавна аукција


РД ШТИП Заклучок бр.28-15/10-4

TMV FAP 42 MERCEDES година на производство 1989г.рег.бр.SN-2237-АВ

РД ШТИП Заклучок бр.28-15/2-6

ПМВ VOLKSVAGEN PASSAT година на производство 2012г.рег.бр.КО-3990-АВ боја црн

РД ШТИП Заклучок бр.28-15/14-2

МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ И ДРУГА ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ

РД Штип заклучок бр. 28-15/ 7-6

Компјутер кук.-6,TB -TCL-1TB -LG-1,TB-SAMSUNG-1,ТВ-FINLUK-1,ТВ-QUATRO -1ТВ GRUNDING -5TB -LG -1
Штампач, Монитор ,Тастатури,Маус,ТВ,Комјутер-Кукиште
Комјутер-Кукиште ,Телевизори

РД Штип заклучок бр. 28-15/5-6

Машини за шиење, Pegasus бр.6,JUKI бр.3, Brother бр.1 и Consew бр.2

РД Штип заклучок бр. 28-15/6-6

Работна маса голема Работна фотеља црвена Клуб маса мала жолта Раб. бира жолти мали Пијано ОПЕРА125

РД Штип заклучок бр. 28-15/8-5

Уметнички слики 3 броја

РД Струмица. Заклучок бр.28-140/1-5

Машина за лепење кутии,марка SKP-1,

РД ШТИП Заклучок бр.28-15/16

Д.П,Бр. на зг.1,намена Б4,влез3.кат ПР ДП.ИЛ 31799 24м2,КП 6793/0.КО ШТИП

08/18 РД Прилеп 25-5233/6

АКРАТО КАБАРНЕ СОВИЊОН-БАРИК
АКРАТО МЕРЛО-БАРИК
АКРАТО ШАРДОНЕ-БАРИК

08/2018 РД Битола Заклучок бр. 26-19/15-32/11

ЦИСТЕРНА
ЦИСТЕРНА
ЦИСТЕРНА
ЦИСТЕРНА
КРАН

Слободна (комерцијална) продажба


08/РД Тетово заклучок бр.2419/4583-Т3-2/1

Биде
Капачиња
Елементи за составување столици
Амбалажа за рерна
Еко кожа парчиња