ШКОДА - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ПМВ ШКОДА ТИП-IZ OCTAVIA OH-665-IG ГОД. НА ПРОИЗ. 2005 НЕРЕГИСТРИРАНО МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО НЕГОТИНО НА УЛ ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ВПАРИЧУВАЊЕ НА УЈП СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН ОД09.00 ДО 16.00 ЧАСОТ

Постигната цена: МКД - Овој производ е продаден.


Понуда