МЕРЦЕДЕС - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ТМВ MERCEDES LP-1619 OH-631-II год. произ. 1980 нерегистрирано и неисправно место на разгледување во с. НОВО СЕЛО СТРУГА од 11.00 до 15.00 часот на 14/03/2018 год.

Постигната цена: МКД


Понуда