МАШИНА - Слободна (комерцијална) продажба

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


МАШИНА ЗА МИЕЊЕ ЧАШИ МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО НЕГОТИНО НА УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ВПАРИЧУВАЊЕ СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН ОД 10.00 ДО 14.00 ЧАСОТ


Понуда