АТЛАНТА СЕТ ЗА СЕДЕЊЕ - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


АТЛАНТА СЕТ ЗА СЕДЕЊЕ-2 фотељи (1 оштетена) и 1 мала маса-Количина 1

Разгледување: Центар за запленети предмети, ул. Железничка бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Постигната цена: МКД


Понуда