Машина за (реверсно) длабинско дупчење - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Машина за (реверсно) длабинско дупчење, WIRTH Germanija, тип B1A, фабрички број 147, монтирано на FAP1314S, SK-273-SU, 1978 година

Разгледување: Центар за запленети предмети, ул. Железничка бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч.

Постигната цена: МКД


Понуда