СПА МАСАЖА-СТОЛИЦА - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


СПА МАСАЖА-СТОЛИЦА, SPA-904 GBE, 2009 година

Разгледување: Центар за запленети предмети, ул. Железничка бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч.    

Постигната цена: МКД


Понуда