ГАРАЖА - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ НА УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР. 3 ВЛЕЗ ЛА КАТ ПО БРОЈ 1 СО ПОВР.706 М2 И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ НА УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР. 4 ВЛЕЗ ЛА 1КАТ ПО БР. 1 СО ПОВР. 709 М2 ИЛ 100836 КО СТРУГА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ДАДЕНАТА АДРЕСА ОД 09,00 ДО 16,00 ЧАСОТ НА 16.08.2018 КОНТАКТ БАДАЛОСКИ МИРЧЕ ТЕЛ. 076 464 182

Постигната цена: МКД


Понуда