Компјутер кукиште бр.2,ТВ-QART бр 1,ТВ-TOMPSON бр. 2,TB – QADRO бр.2,ТВ-BEKO бр.1 - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ГРУПА 15:

Компјутер кукиште бр.2,ТВ-QART бр 1,ТВ-TOMPSON бр. 2,TB – QADRO   бр.2,ТВ-BEKO  бр.1

Разгледување : Секој работен ден од0 9 ч до 16 ч  Неготино, Центар за запленети движни предмети, ул.Железничка бб

Постигната цена: МКД


Понуда