Машини - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Печињара,ТИП PASMATIK DIGITAL-MS 41

Место на разгледување:

ул. Илинденска бр. бб Велес / Понеделник до петок од 10:00 до 14:00 часот

Постигната цена: МКД


Понуда