Комјутер-Кукиште ,Телевизори - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Група 14:

Компјутер кукиште  бр.2 ТВ- QART  бр3 

 Разгледување:Секој работен ден од 09-16 часот воНеготино,Центар за запленети движни ствари ,ул. Железничка бб

Постигната цена: МКД


Понуда