Комјутер-Кукиште ,Телевизори - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Група  17 :

Компјутер кукиште  бр..1

TB – QUDRO   бр.2 TB – FAVORIT   бр.1

 Разгледување:Секој работен ден од 09-16 часот воНеготино,Центар за запленети движни ствари ,ул. Железничка бб

 

 

Постигната цена: МКД


Понуда