КАМИН - Слободна (комерцијална) продажба

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


КАМИН НА ПЕЛЕТИ КАРИНА ЦРН НЕКОМПЛЕТНИ (ДВЕ                                ПАРЧИЊА)РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО НЕГОТИНО ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ВПАРИЧУВАЊЕ НА УЈП НА УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН ОД 90.00 ДО 16.00 ЧАСОТ.

▼ Повеќе


Понуда