ТВ Предавател со Линк - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ТВ Предавател со Линк, комплет со кабел и приклучоци за кабел, моделAUTV/100A, сериски број 030200074670

Постигната цена: МКД


Понуда