Машина за цедење на овошје - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


МАШИНА ЗА ЦЕДЕЊЕ НА ОВОШЈЕ МАРКА :RETTERUNASCHINEN

Год на произв.2016

Капацитет 2000 литри на час

Постигната цена: МКД


Понуда