Патничко моторно возило - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


ПМВ RENAULT JBADB

ГОДИНА НА ПРОИЗВОДТСВО 1998

ВОЗИЛОТО Е ХАВАРИСАНО 

Постигната цена: МКД


Понуда