недвижен имот - НИВА - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


 

НИВА.КП 706,класа 6, место викано НОВИ ВЕТЕРНИК, KO Д Свиларе, ИЛ 276, со површина од 598.9м²

Разгледување: на ден 22/01/2020 во Сарај, Долно Свиларе

Постигната цена: МКД


Понуда