ТМВ- MEGA (TRICIKL ZATVOREN) - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


 

ТМВ (ФОРМА на возилотио TRICIKL ZATVOREN) марка: MEGA ,тип: MEGA, мотор нема-возилото е оштетено,година на производство 2007,  регистарски ознаки SK-594-TB,вид на гориво: DIZEL

Разгледување: на адреса ул. Миодраг Илиќ бр 1 Скопје, на ден 22.01.2020 г. ,од 11ч  до 13 ч

Постигната цена: МКД


Понуда