недвижен имот - Пасиште - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


 

Пасиште, КП 751, класа 4  ,место викано РАВАШЕ, KO Д Свиларе, ИЛ 276, со површина од 1322.29м²

Разгледување: на ден 22/01/2020 во Сарај, Долно Свиларе

Постигната цена: МКД


Понуда