Вид на продажба


Електронска јавна аукција (3)
Слободна (комерцијална) продажба (4)


Продажба


Јавна аукција


02/2019 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-59/1 (3)

Слободна (комерцијална) продажба


РД Штип заклучок бр. 28-15/ 8-10/1 (1)
02/2019 Рд Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/27 (1)
02/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-83/24-50/Д-3704/16 (2)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

КАЛАП ЗА ДУВАЊЕ ПЛАСТИКА

КАЛАП ЗА ДУВАЊЕ ПЛАСТИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТИЧЕН ...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

КАЛАП ЗА БРИЗГАЊЕ ПЛАСТИКА

КАЛАП ЗА БРИЗГАЊЕ ПЛАСТИКА ЗА П-ВО НА ЧАШКА ОД 100 мм ПРО...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

КАМИН

КАМИН НА ПЕЛЕТИ КАРИНА ЦРН(ДВЕ ПАРЧИЊА)РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Уметнички слики 3 броја

Уметничка слика МРТВА ПРИРОДА Техника-масло на платно ...

Слободна (комерцијална) продажба
Цена: 300,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

БРУСИЛИЦА

БРУСИЛИЦА ЗА ОКРУГЛО БРУСЕЊЕ РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ПРОСТОРИ...

Електронска јавна аукција
Цена: 180,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

ПРЕСА

ЕКСЦЕНТАР ПРЕСА ГОДИНА П-ВО 1985 РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ПРОСТОР...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list