Совети за пребарување

 

- осигурајте се дека сите зборови се напишани правилно

 

- обидете се со различни клучни зборови

 

- обидете се со повеќе општи зборови

 

- пребарувањето се врши истовремено во сите аукции. Доколку пребарувањето се изврши без

  пополнување на полетотогаш се прикажуваат сите производи кои ги содржат аукциите.

 

- при пребарувањето не е битно дали користите мали или големи букви.