недвижен имот - Пасиште - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


 

Пасиште КП 696,класа 4место викано НОВИ ВЕТЕРНИК, KO Д Свиларе, ИЛ 276, со површина од 2751.31м²

Разгледување: на ден 22/01/2020 во Сарај, Долно Свиларе

Постигната цена: МКД


Понуда