Продажба


Јавна аукција


08/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-24/8 (1)
08/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-14/4 (7)
РД Штип Заклучок 24-1842/351-2-3 (1)
РД Штип Заклучок 24-1842/284-5 (1)
РД Штип Заклучок Ст.бр.21/12  (1)
РД Штип Заклучок 2418-29/06130-6039/9-5 (3)
РД Штип Заклучок 24-1842/284-5-1 (1)
РД Штип Заклучок 24-1842/132-03-2 (1)
РД Штип Заклучок 24-1842/153-4 (1)
РД Штип Заклучок 24-1842/309-05 (1)
РД Штип Заклучок 24-5394/759-5 (1)
РД Штип Заклучок 2419-4165-439/4 (1)
РД Штип Заклучок 2423-15/1528-5 (1)
РД Штип Заклучок 2418-29-06120/60684/8-7 (1)
РД Штип Заклучок 2423-15/846-3/2-1-3 (1)
РД Штип Заклучок 2423-15/846-3/2-1-3 (1)
РД Штип Заклучок 24-3489-/5991-4 (1)
РД Штип Заклучок 24-1298/4-2/2 (1)
РД Штип Заклучок 2418-29/06130-60369/9-6 (11)
РД Штип Заклучок 2418-1/06140-40466/12 (1)
08/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-208/4 (2)
08/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/52 (1)
08/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/53 (1)
08/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/54 (1)
08/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/55 (1)
08/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/56 (4)
08/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/58 (1)
08/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/59 (1)
08/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/60 (10)
08/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/57 (1)
08/2015 РД Кавадарци 24-5769/6 (2)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 745,719 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.05.2015 11:00:00

Вино

Акрато Каберне Совињон 0,75 л,Количина-672 единици

Електронска јавна аукција
Цена: 745,719 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.05.2015 11:00:00

Вино

Акрато Мерло Барик 0,75 л,Количина- 672 единици

Електронска јавна аукција
Цена: 49,200 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.05.2015 11:00:00

ПМВ FORD BNP

ПМВ  FORD BNP MONDEO 1.8 TD, SK-357-UI, 1998 годинаРазгледување: Цент...

Електронска јавна аукција
Цена: 641,568 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.05.2015 11:00:00

Гаража

Гаража со површина од 16 м2, КП 2420 дел 10, КО Центар 2, ИЛ 16373...

Електронска јавна аукција
Цена: 521,274 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.05.2015 11:00:00

Гаража

Гаража со површина од 13 м2, КП 2420 дел 10, КО Центар 2, ИЛ 16373...

Електронска јавна аукција
Цена: 441,078 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.05.2015 11:00:00

Гаража

Гаража со површина од 11 м2, КП 2420 дел 10, КО Центар 2, ИЛ 16373...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list