Продажба


Јавна аукција


13/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-19/6-38/7 (1)
13/2014 РД Битола Заклучок 24-19/4-25/7 (8)
13/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-4/5 (21)
13/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-83/24-50/Д-3704/3 (3)
13/2014 РД Тетово Заклучок бр. 2419/3578-Г/3-19 (24)
13/2014 РД Тетово Заклучок бр. 2419/4590-Т/26 (4)
13/2014 РД Тетово Заклучок бр.2419/4590-Т/27 (30)
Оглас 13/2014 РД Штип Заклучок 24-7860/817-4 (1)
Оглас 13/2014 РД Штип Заклучок 24-537/463-4 (1)
Оглас 13/2014 РД Штип Заклучок 24-575/274-1  (1)
Оглас 13/2014 РД Штип Заклучок 24-537/497-4 (1)
Оглас 13/2014 РД Штип Заклучок 2414-8079/9-3  (1)
Оглас 13/2014 РД Штип Заклучок 2216-2354/1698-5 (1)
Оглас 13/2014 РД Штип Заклучок24-537/235-5 (1)
Оглас 13/2014 РД Штип Заклучок 2418-29-06130-6034/6-2 (1)
Оглас 13/2014 РД Штип Заклучок 2419-7041/6-6 (2)
Оглас 13/2014 РД Штип Заклучок 2409-6876/1776-4 (6)
Оглас 13/2014 РД Штип Заклучок 24-1258/4-2 (1)
13/ДГДО Заклучок бр.23-3111/2 (2)
13/2014-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.24-140/32 (1)
13/2014-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.24-140/33 (1)
13/2014-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.24-140/34 (1)
13/2014-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.24-140/35 (2)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 147,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.07.2014 11:00:00

ПМВ: FIAT STILO

ПМВ: FIAT STILO 1.9 JTD SK-090-PP, 2004 годинаРазгледување: Центар за ...

Електронска јавна аукција
Цена: 334,560 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.07.2014 11:00:00

ТМВ: KIA

ТМВ: КIA K2500, SK-802-SC, 2008 годинаРазгледување: Центар за запл...

Електронска јавна аукција
Цена: 88,560 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.07.2014 11:00:00

ТМВ: FORD ESCORT

ТМВ: FORD ESCORT VAN 1.8, SK-394-RI, 1998 годинаРазгледување: Центар за...

Електронска јавна аукција
Цена: 246,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.07.2014 11:00:00

ПМВ: HYNDAI

ПМВ HYUNDAI J M TUCSON, SK-338-PF, 2006 годинаРазгледување: Центар за ...

Електронска јавна аукција
Цена: 2,500,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.07.2014 11:00:00

ТОМОГРАФ

ТОМОГРАФ, СО ТЕЖИНА ОД 3060 кг.Разгледување: Ј.Ц.С. На ТД М...

Електронска јавна аукција
Цена: 28,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.07.2014 11:00:00

Рампа на далечински управувач (о...

Рампа на далечински управувач 3,6 метриразгледување: се...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list