Вид на продажба


Електронска јавна аукција (75)
Слободна (комерцијална) продажба (7)


Продажба


Јавна аукција


РД ШТИП Заклучок бр.2618-1/06160-60463/Сл-5/1 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.2618-1/60160-60463/Сл-6/1-2/1-4 (7)
РД ШТИП Заклучок бр.2418-29/06130-60369/9-3/4-18 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.26-142/1-4/1 (1)
01/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-46/1 (2)
01/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-41/4 (1)
01/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-27/5 (1)
01/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-42/5 (2)
01/2018 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-41/7 (1)
01/2018 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-50/12 (12)
01/РД Тетово заклучок бр.28-8/4583-Т/21 (5)
01/РД Тетово заклучок бр.28-8/8203-Т/10 (1)
РД Струмица,Заклучок бр.25-1047/3-1649-4 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/2 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/3 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/4 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/5 (21)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/6 (2)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/7 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/8 (3)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/9 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/10 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/11 (4)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/12 (2)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/1 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


01/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/22 (7)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 495,538 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

Земјоделско земјиште

Земјоделско земјиште 2064,74 м2, викано место Голем Брег, п...

Електронска јавна аукција
Цена: 525,825 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

TМВ FIAT DUCATO

TМВ FIAT DUCATO, SK-792-UM, 2010 годинаРазгледување:Центар за запле...

Електронска јавна аукција
Цена: 204,487 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

ПМВ FIAT 169 FIAT PANDA

ПМВ FIAT 169 FIAT PANDA, SK-793-UM, 2010 годинаРазгледување:Ул. 11 Октом...

Електронска јавна аукција
Цена: 99,445 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

Солариум

Солариум ЕRGOLINE 600 MODEL ADVANTAGE, 2009 годинаРазгледување: Ул. Т...

Електронска јавна аукција
Цена: 154,980 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

Апаратура за целулит

Апаратура за целулит C RF SYSTEM s/n THC 070260, производител Итал...

Електронска јавна аукција
Цена: 154,980 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

Апаратура за обликување на тело

Апаратура за обликување на тело s/n BFSO5235, производител И...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list