Вид на продажба


Електронска јавна аукција (45)
Слободна (комерцијална) продажба (1)


Продажба


Јавна аукција


17/2016 РД Битола Заклучок бр. 22-16/6-84/14 (1)
17/2016 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-096/18 (1)
РД Штип Заклучок 2518-1/06150-60963/4-2 (1)
РД Штип Заклучок 2111-1/24-1 (1)
РД Штип Заклучок 2418-29/06130-60369/9-3-3 (1)
РД Штип Заклучок 2418-29/06130-60369/9-3-3-1  (1)
РД Штип Заклучок 25-1019/6058/1-2  (1)
РД Штип Заклучок 25-1019/1754/1-2  (1)
17/2016 РД Тетово Заклучок бр.2519/2818-К/16 (2)
РД Штип Заклучок 25-1019/1299/2/3 (1)
17/2016 РД Тетово Заклучок бр. 2519/2480-К/29 (3)
РД Штип Заклучок 25-1019/3682/3 (1)
17/2016 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-128/58 (1)
17/2016 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-128/59 (1)
17/2016 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-128/60 (2)
17/2016 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-128/61 (1)
17/2016 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-128/62 (1)
17/2016 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-128/63 (1)
17/2016 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-128/64 (10)
17/2016 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-128/65 (2)
17/2016 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-128/66 (2)
17/2016 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-128/67 (3)
17/2016 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-128/68 (1)
17/2016 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-128/69 (2)
17/2016 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-128/70 (2)
17/2016 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-128/71 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


РД Штип Заклучок 25-1019/1754/1-1  (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 104,550 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2016 11:00:00

ПМВ DAEWOO MATIZ

ПМВ DAEWOO MATIZ, SK-138-RS, 2007 годинаРазгледување: Центар за зап...

Електронска јавна аукција
Цена: 135,729 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2016 11:00:00

Полуприколка

Полуприколка-ROLFO S3363 2-B-1275, SK-792-MP, 2000 годинаРазгледување:...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,233,900 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2016 11:00:00

ВМВ-MERCEDES BENZ

ВМВ-MERCEDES BENZ, ACTROS 1840 LS.36, SK-351-UB, 1998 годинаРазгледување: с. ...

Електронска јавна аукција
Цена: 85,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2016 11:00:00

ПМВ DAEWOO MATIZ

ПМВ DAEWOO MATIZ, SK-342-RE, 2007 годинаРазгледување:Ул. 11 Октомври ...

Електронска јавна аукција
Цена: 90,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2016 11:00:00

ПМВ DAEWOO MATIZ

ПМВ DAEWOO MATIZ, SK-180-RJ, 2007 годинаРазгледување:Ул. 11 Октомври ...

Електронска јавна аукција
Цена: 493,560 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2016 11:00:00

РМВ-MERCEDES

 РМВ-MERCEDES,1214-37, SK-252-RJ, 1995 годинаРазгледување:  Ул. К...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list