Вид на продажба


Електронска јавна аукција (29)
Слободна (комерцијална) продажба (20)


Продажба


Јавна аукција


18/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-19/6-52-3/5 (5)
18/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-19/6-56/2 (1)
18/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-24/5 (3)
РД Штип Заклучок 24-1842/649-3 (1)
РД Штип Заклучок 24-537/463-4 (1)
РД Штип Заклучок 24-1298/6  (1)
РД Штип Заклучок 2419-8079/9-3 (1)
РД Штип Заклучок 24-537/235-5  (1)
РД Штип Заклучок 2418-29-06130-6034/6-2 (1)
РД Штип Заклучок 24-537/42-6  (1)
РД Штип Заклучок 24-1258/4-2  (1)
РД Штип Заклучок 2419-8079/9-3  (1)
РД Штип Заклучок Ст.бр.21/12  (4)
18/ДГДО Заклучок бр.23-4591/2 (2)
18/2014 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 24-140/53 (1)
18/2014 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 24-140/54 (1)
18/2014 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 24-140/55 (1)
18/2014 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 24-140/56 (2)

Слободна (комерцијална) продажба


18/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-68/2 (1)
18/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-23/6 (1)
18/2014 РД Тетово Заклучок бр.2419/4590-Т/34 (2)
18/2014 РД Тетово Заклучок бр.2419/4590-Т/35 (16)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 396,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.10.2014 11:00:00

ПМВ VOLKSWAGEN GOLF

ПМВ: VOLKSWAGEN GOLF, SK-901-VJ, 2010 годинаРазгледување: Центар за з...

Електронска јавна аукција
Цена: 467,400 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.10.2014 11:00:00

ПМВ BMW

ПМВ BMW 520D, SK-130-PH, 2006 годинаРазгледување: Центар за запле...

Електронска јавна аукција
Цена: 132,840 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.10.2014 11:00:00

ПМВ FIAT STILO

ПМВ FIAT STILO 1.9 JTD SK-090-PP, 2004 годинаРазгледување: Центар за з...

Електронска јавна аукција
Цена: 79,704 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.10.2014 11:00:00

ТМВ FORD ESCORT

ТМВ: FORD ESCORT VAN 1.8, SK-394-RI, 1998 годинаРазгледување: Центар за...

Електронска јавна аукција
Цена: 2,500,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.10.2014 11:00:00

ТОМОГРАФ

ТОМОГРАФ, СО ТЕЖИНА ОД 3060 кг.Разгледување: Ј.Ц.С. На ТД М...

Електронска јавна аукција
Цена: 17,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.10.2014 11:00:00

Рампа на далечински управувач (т...

Рампа на далечински управувач 3,6 метриразгледување:Во ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list