Вид на продажба


Електронска јавна аукција (114)
Слободна (комерцијална) продажба (1)


Продажба


Јавна аукција


01/2017 РД Тетово Заклучок бр.2519/2480-К/34 (3)
РД Штип Заклучок 24-537/651-3 (1)
РД Штип Заклучок 2418-29/06130-6039/9-3-3 (1)
РД Штип Заклучок 25-1019/6058/1-2  (1)
РД Штип Заклучок 25-1019/1299 /2-3 (8)
01/2017 РД Битола Заклучок бр. 22-16/6-40-2-4 (31)
РД Штип Заклучок 25-1019/3153-2 (7)
01/2017 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-30/15 (3)
01/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 27-153/1 (1)
01/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 27-153/2 (1)
01/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 27-153/3 (2)
01/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 27-153/4 (1)
01/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 27-153/5 (1)
01/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 27-153/6 (10)
01/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 27-153/7 (2)
01/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 27-153/8 (2)
01/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 27-153/9 (3)
01/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 27-153/10 (1)
01/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 27-153/11 (2)
01/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 27-153/12 (1)
01/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 27-153/13 (1)
01/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 27-153/14 (28)
01/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 27-153/15 (1)
01/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 27-153/16 (1)
01/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 27-153/17 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


РД Штип Заклучок 2518-1/06150-60963/4-2 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 707,750 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.01.2017 11:00:00

ГАРАЖА

ГАРАЖА 19M2, КП 1987/0, Влез 1, Кат-Сут. бр. 6, КО Карпош, ИЛ 47093Р...

Електронска јавна аукција
Цена: 2,091,680 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.01.2017 11:00:00

СТАН

СТАН 39м2 и ПП 2м2, КП3183 дел 2, Влез 1, Кат 5 бр. 59, КО Карпош, И...

Електронска јавна аукција
Цена: 184,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.01.2017 11:00:00

ПМВ FORD TRANSIT VAN 300 LWB

ПМВ FORD TRANSIT VAN 300 LWB,  SK-267-KM, 2001 годинаРазгледување:Цент...

Електронска јавна аукција
Цена: 5,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.01.2017 11:00:00

TB QART

TB QARTРазгледување: Центар за запленети движни ствари, у...

Електронска јавна аукција
Цена: 10,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.01.2017 11:00:00

ТВ QADRO

ТВ QADRO-Количина 2Разгледување: Центар за запленети движ...

Електронска јавна аукција
Цена: 4,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.01.2017 11:00:00

ТВ DAEWU

ТВ DAEWUРазгледување: Центар за запленети движни ствари, ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list