Вид на продажба


Електронска јавна аукција (17)
Слободна (комерцијална) продажба (33)


Продажба


Јавна аукција


06/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-208/3 (2)
06/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-207/3 (1)
06/2015 РД Битола Заклучок бр. 22-16/6-57/4 (2)
06/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-096/8 (1)
06/2015 РД Битола Заклучок бр. 22-16/6-84/4 (1)
06/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-14/3 (7)
06/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-35/11 (3)

Слободна (комерцијална) продажба


06/2015 РД Битола Заклучок 24-19/15-121 (32)
06/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-14/3 (1)


Резултати

sort
grid
list
list

Заврши на:
01.04.2015 13:00:00

машина

машина-преса за сечење КАЕВразгледување на ул. Индустр...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 30.04.2015 11:00:00

ЧАНТИ

9 ЦРНИ ЧАНТИ  МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ЦЕНТАР ЗА СКЛА...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 30.04.2015 11:00:00

ДИГИТРОН

2 ДИГИТРОНИ ГОЛЕМИ МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ЦЕНТАР ЗА С...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 30.04.2015 11:00:00

КУТИЈА

4 КУТИИ ДРВЕНИ МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ЦЕНТАР ЗА СКЛАД...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 30.04.2015 11:00:00

КУЌИШТЕ

1 КУЌИШТЕ МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ЦЕНТАР ЗА СКЛАДИРАЊ...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 30.04.2015 11:00:00

ШТАМПАЧ

1ШТАМПАЧ  МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ЦЕНТАР ЗА СКЛАДИР...

Слободна (комерцијална) продажба
sort
grid
list
list