Вид на продажба


Електронска јавна аукција (78)
Слободна (комерцијална) продажба (4)


Продажба


Јавна аукција


01/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17 (8)
01/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/6-56/4 (1)
01/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/7-1494/2 (1)
РД Штип Заклучок бр.21-К/8-2  (1)
РД Штип Заклучок 24-1258/4-2-463-4  (1)
РД Штип Заклучок 24-1842/284-5 (1)
РД Штип Заклучок Ст.бр.21/12  (2)
РД Штип Заклучок Ст.бр.21/12  (1)
РД Штип Заклучок 24-1842/284-5-1 (1)
РД Штип Заклучок 24-1842/132-03-2 (1)
01/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-121/2 (32)
РД Штип Заклучок 24-1842/153-4 (1)
01/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/6-52-3/7 (5)
01/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-24/7 (1)
01/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/07-00277/2 (1)
01/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-35/9 (3)
РД Штип Заклучок 1616-1146/2/1-4 (3)
01/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 24-121/1 (1)
24/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 24-121/2 (1)
01/2015 ДГДО Заклучок бр.24-133/2 од 08.01.2015година (4)
01/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 24-121/3 (1)
01/2015 ДГДО Заклучок бр.24-134/2 од 08.01.2015година (1)
01/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 24-121/4 (1)
01/2015 ДГДО Заклучок бр.24-131/2 од 08.01.2015година (3)
01/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 24-121/5 (1)
01/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 24-121/6 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


01/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-68/4 (1)
01/2015 РД Тетово Заклучок бр.2419/4590-Т/42 (1)
01/2015 РД Тетово Заклучок бр.2419/4590-Т/43 (1)
01/2015 ДГДО Заклучок бр.24-132/2 од 08.01.2015година (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 416,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2015 11:00:00

ХЕЛОУ КИТИ

Украсни ластичиња за коса ХЕЛОУ КИТИ, количина 8000Разгл...

Електронска јавна аукција

Започнува на: 30.01.2015 11:00:00

Сканиа ВЕ-223-УУ (слободна комерци...

Влекач СКАНИАрегистарска табличка:ВЕ-223-УУ,година на п...

Слободна (комерцијална) продажба
Цена: 2,695,680 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2015 11:00:00

ПОМОШНА ПРОСТОРИЈА

Помошна просторија-Подрум во склоп на КСЗ со површина ...

Електронска јавна аукција
Цена: 30,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2015 11:00:00

HYUNDAI тип ACCENT GLS (трета е-аукција)

 Патничко моторно возило  HYUNDAI тип ACCENT GLS   ...

Електронска јавна аукција
Цена: 50,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2015 11:00:00

RENAULT Тип TXX (трета е-јавна аукција)

Tоварно МВ RENAULT Тип TXXрегистарска табличка: VE-633-UU,година...

Електронска јавна аукција
Цена: 180,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2015 11:00:00

MERCEDES тип 300-D (трета е-јавна аукци...

 Патничко моторно возило  регистарска табличка: VE...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list