Продажба


Јавна аукција


08/2014 РД ШТИП Заклучок бр. 24-7860/817-4 (1)
08/2014 РД ШТИП Заклучок бр. 24-537/463-4 (1)
08/2014 РД ШТИП Заклучок бр. 24-575/274-1 (1)
08/2014 РД ШТИП Заклучок бр. 24-537/651-4 (1)
08/2014 РД ШТИП Заклучок бр. 24-537/497-4 (1)
08/2014 РД ШТИП Заклучок бр.2419-8079/9-3  (6)
08/2014 РД ШТИП Заклучок бр. 2216-2354/1698-5 (1)
08/2014 РД ШТИП Заклучок бр. 24-537/454-4 (1)
08/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-24 (4)
08/2014 РД ШТИП Заклучок бр. 24-537/235-5 (1)
08/2014 РД ШТИП Заклучок бр. 2409-6876/1776/3 (12)
08/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/5 (2)
08/2014 РД Тетово Заклучок бр.2419/4590-Т/17 (33)
08/2014 ДГДО Заклучок бр.23-2069/2 (2)
08/2014 ДГДО Заклучок бр.23-2068/2 (18)
08/2014-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.24-140/13 (1)
08/2014-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.24-140/14  (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 307,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2014 11:00:00

ПМВ: марка:HYNDAI

-ПМВ: марка:HYNDAI, тип:JM TUCSON,број на шасија:KMHJM81BP6U369457,број ...

Електронска јавна аукција
Цена: 2,500,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2014 11:00:00

ТОМОГРАФ

ТОМОГРАФ, СО ТЕЖИНА ОД 3060 кг.Разгледување: Ј.Ц.С. На ТД М...

Електронска јавна аукција
Цена: 450,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2014 11:00:00

Цистерна ВЕ-885-УР (четириесет и пе...

Цистерна пропан бутан Горицарегистарска табличка:ВЕ-88...

Електронска јавна аукција
Цена: 450,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2014 11:00:00

Цистерна ВЕ-812-УР (четириесет и пе...

Цистерна пропан бутан ГОРИЦАрегистарска табличка:ВЕ-81...

Електронска јавна аукција
Цена: 450,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2014 11:00:00

Цистерна ВЕ-746-УР (четириесет и пе...

Цистерна за плин Горицарегистарска табличка:ВЕ-746-УР,г...

Електронска јавна аукција
Цена: 200,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2014 11:00:00

Сканиа ВЕ-722-УТ (четириесет и петт...

Влекач СКАНИА регистарска табличка:ВЕ-722-УТ,година на п...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list