Продажба


Јавна аукција


02/2020 РД Битола Решение бр. 26-19/14-10/4-7-1 (1)
02/2020 РД Битола Решение бр. 2719/15-2/4 (1)
02/2020 РД Битола Решение бр. 2819/14-5/4 (1)
02/2020 РД Битола Решение бр. 24-19/14-47/1-2 (1)
02/2020 РдТетово 27-8/28-8/2-510-Т/2-5 (9)
02/2020 РдТетово 28-8/787-Г/3-4 (5)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/1 (17)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/2 (5)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/3 (1)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/5 (3)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/6 (1)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/4 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 1,129,284 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 1940,класа 2  место викано СЕЛО, KO Бардовци, ...

Електронска јавна аукција
Цена: 49,200 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

ПМВ - марка: , OPELтип: ASTRA

 ПМВ - марка: , OPELтип: ASTRA,година на производство 1993, ...

Електронска јавна аукција
Цена: 47,380 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 1280,класа 4  место викано ЦРВЕНИ БРЕГ, KO НЕГ...

Електронска јавна аукција
Цена: 198,434 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 2117,класа 3  место викано ПРЕВОД, KO НЕГОРЦИ,...

Електронска јавна аукција
Цена: 128,298 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 1870,класа 4  место викано ВАРДАРИШТЕ, KO НЕГ...

Електронска јавна аукција
Цена: 230,625 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

ПВМ MITSUBISHI тип Z30/COLT

 ПВМ MITSUBISHI тип Z30/COLT, година на производство 2008, со ре...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list