Продажба


Јавна аукција


РД Штип Заклучок 24-1842/284-8 (1)
08/2016 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-210/4 (1)
08/2016 РД Битола Заклучок бр. 24-19/6-61/16 (1)
08/2016 РД Тетово Заклучок бр.2519/2480-К/20 (3)
08/2016 РД Тетово Заклучок бр.2519/2818-К/7 (2)
РД Штип Заклучок 24-83/113-6-1 (1)
РД Штип Заклучок 16-4544/3-4 (1)
РД Штип Заклучок 24-7860/426-5 (2)
РД Штип Заклучок 2111-1/24-1 (1)
РД Штип Заклучок 25-1019/1754/1-1  (19)
08/2016 РД Штип Заклучок 2418-29/06130-60369/9-3/3 (1)
08/2016 РД Кавадарци 24-5769/18 (2)
08/2016 РД Кавадарци Заклучок бр.25-19/17-3-51/10 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 293,178 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 13.05.2016 11:00:00

Товарно возило Volkswagen Caddy

Товарно возило Volkswagen Caddy 2.0 SDI со бр. на шасија WV1ZZZ2KZ9XO78239 ...

Електронска јавна аукција
Цена: 414,288 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 13.05.2016 11:00:00

Вино

Акрато Каберне Совињон 0,75 л,Количина-672 единици

Електронска јавна аукција
Цена: 414,288 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 13.05.2016 11:00:00

Вино

Акрато Мерло Барик 0,75 л,Количина- 672 единици

Електронска јавна аукција
Цена: 250,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 13.05.2016 11:00:00

Железни подпирачи бр.500

Железни подпирачи бр.500Разгледување секој работен ден ...

Електронска јавна аукција
Цена: 2,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 13.05.2016 11:00:00

фрижидер мал -обичен 1 бр.

фрижидер мал -обичен 1 бр.Разгледување секој работен де...

Електронска јавна аукција
Цена: 8,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 13.05.2016 11:00:00

работни маси -иверица 2 бр.и работ...

работни маси -иверица 2 бр.и работник со умивалник 1 бр.Р...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list