Продажба


Јавна аукција


РД ШТИП Заклучок бр.2418-29/06130-60369/9-3/4-10 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.25-1019/1299/2-13 (1)
12/2017 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-50/8 (18)
12/2017 РД Битола Заклучок бр. 22-16/6-40-2-9 (30)
12/2017 РД Тетово Заклучок бр.26-9/4583-Т/12 (5)
12/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/160 (1)
12/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/161 (1)
12/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/162 (1)
12/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/163 (1)
12/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/164 (1)
12/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/165 (1)
12/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/166 (1)
12/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/167 (24)
12/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/168 (2)
12/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/169 (1)
12/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/170 (1)
12/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/172 (3)
12/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/173 (1)
12/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/174 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 172,200 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.07.2017 11:00:00

ПМВ OPEL ASTRA GL 1.7 DIT

ПМВ OPEL ASTRA GL 1.7 DIT, SK-335-PI, 2000 годинаРазгледување: Центар з...

Електронска јавна аукција
Цена: 153,750 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.07.2017 11:00:00

ПМВ FORD B5Y MONDEO 1.0 TDCI

ПМВ FORD B5Y MONDEO 1.0 TDCI, SK-660-TD, 2003 годинаРазгледување:Ул. 11 Ок...

Електронска јавна аукција
Цена: 33,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.07.2017 11:00:00

Камера за снимање

Камера за снимање, производител JVC, тип/модел GY-DV5101E, фаб...

Електронска јавна аукција
Цена: 11,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.07.2017 11:00:00

Камера за снимање и трипод систе...

Камера за снимање и трипод систем, производител JVC, тип/...

Електронска јавна аукција
Цена: 227,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.07.2017 11:00:00

Видео процесор инкодер ERIKSSON

Видео процесор инкодер  ERIKSSON тип/модел vp CHASSIS/1AC EN 8130 M...

Електронска јавна аукција
Цена: 54,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 25.07.2017 11:00:00

ПМВ CITROEN BERLINGO

ПМВ CITROEN BERLINGO, SK-135-IR, 1999 година-не е во возна состојбаРаз...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list