Вид на продажба


Електронска јавна аукција (41)
Слободна (комерцијална) продажба (6)


Продажба


Јавна аукција


11/2019 РД Битола Решение бр. 25-19/14-4/2 (1)
11/2019 РД Битола Решение бр. 26-19/14-10/4-9  (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/14-17 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3-6 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/58-20 (15)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 6-2 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 7-2 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 8-2 (1)
11/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/6-38/5 (1)
11/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/26 (1)
11/2019-Рд Тетово Решение бр.27-8/28-8/2-510-Т/2-2 (11)
11/2019 РдТетово27-8/ДДВ-787-Г/3 (5)

Слободна (комерцијална) продажба


РД Прилеп број 28-19-13/58-11 (2)
11/2019 РД Битола Решение бр. 25-19/15-59/5-1 (3)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 4-4/1 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 1,745,370 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.11.2019 11:00:00

Линија за тетрапак

ЛИНИЈА ЗА ФОРМИРАЊЕ И ОБЛИКУВАЊЕ НА ТЕТРАПАК ПАКУВАЊЕ ...

Електронска јавна аукција
Цена: 418,200 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.11.2019 11:00:00

Машина за цедење на овошје

МАШИНА ЗА ЦЕДЕЊЕ НА ОВОШЈЕ МАРКА :RETTERUNASCHINENГод на произ...

Електронска јавна аукција
Цена: 338,250 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.11.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

ТМВ ФИАТ ФИОРИНО  ББ ФУРГОНГод на произв.2010Рег. Бр. Г...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,076,250 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.11.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

ТМВ МАН БА-КЕСОНГод на произв. 2007 Рег. Бр. ГВ-1496-АЦ 

Електронска јавна аукција
Цена: 535,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.11.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

ТМВ ФОРД  ВВ ФУРГОНГод на произв.2007РЕГ БР. ГВ-229-ВП

Електронска јавна аукција
Цена: 322,875 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.11.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

ТМВ MITSUBISI L 200ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО 2004Возилото е оштет...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list