Продажба


Јавна аукција


15/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-13/10 (8)
15/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-25/8 (8)
15/2014 РД Штип Заклучок 24-7860/817-4 (1)
15/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-4/6 (21)
15/2014 РД Штип Заклучок 24-537/463-4 (1)
15/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-19/6-38/8 (1)
15/2014 РД Штип Заклучок 24-1842/284-5 (1)
15/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-83/24-50/Д-3704/4 (3)
15/2014 РД Штип Заклучок 24-537/497-4 (1)
15/2014 РД Штип Заклучок 2419-8079/9-3  (1)
15/2014 РД Штип Заклучок 2211-29/06100-60967/12 (1)
15/2014 РД Штип Заклучок 24-537/235-5 (1)
15/2014 РД Штип Заклучок 2418-29-06130-6034/6-2 (1)
15/2014 РД Штип Заклучок 24-1842/649-5 (2)
15/2014 РД Штип Заклучок 2409-6876/1776-4 (3)
15/2014 РД Штип Заклучок 24-1258/4-2 (1)
15/2014 РД Штип Заклучок 2419-8079 /-9-3  (3)
15/2014 РД Штип Заклучок 2216-2354-716/ 6 (1)
15/2014 РД Штип Заклучок Ст.бр21-12  (3)
15/ДГДО Заклучок бр.23-3896/1 (2)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 24,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 12.09.2014 11:00:00

Рампа на далечински управувач (д...

Рампа на далечински управувач 3,6 метриразгледување: се...

Електронска јавна аукција
Цена: 35,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 12.09.2014 11:00:00

Систем за собирање издувни гасов...

Систем за собирање издувни гасови Вентилатор 0,55 kw,марк...

Електронска јавна аукција
Цена: 17,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 12.09.2014 11:00:00

Огледала

Огледала Медиапан разни димензии кол.11 .Разгледување:С...

Електронска јавна аукција
Цена: 81,148 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 12.09.2014 11:00:00

Плочки подни изидни

Плочки подни и зидни разни димензии кол.260м2.Разгледува...

Електронска јавна аукција
Цена: 376,156 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 12.09.2014 11:00:00

Сауни

Сауни разни димензии кол.9Разгледување:Секој работен д...

Електронска јавна аукција
Цена: 760,380 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 12.09.2014 11:00:00

Деловен простор

Деловен простор наКП6370/2 на ул. Маршал Тито бр.1 намена з...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list