Вид на продажба


Електронска јавна аукција (34)
Слободна (комерцијална) продажба (10)


Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/4-3 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-12 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/14-15 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3-4 (3)
РД Штип заклучок бр. 27-38/6 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/7 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/8 (1)
РД Прилеп број 28-19-27/13-9 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/39-11  (2)
РД Прилеп број 28-19-13/37-11-1 (5)
09/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/24 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/58-11 (15)
09/2019 РД Битола Решение бр. 2819/15-39/6 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


09/2019 РД Скопје Решение бр 27-193/5 (1)
09/2019 РД Скопје Решение бр 27-193/6 (3)
09/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-193/7 (1)
09/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/4-17/30 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/58-10 (3)
РД Прилеп број 28-19-13/27-10 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Товарно возило

Товарно возило MERCEDES BENZ 2224, КЕСОН-ВОЗИЛО ЗА СПЕЦИЈАЛНА Н...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Компресор за воздух

Компресор за воздух  AIR KOMPRESORРазгледување Во Цент...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Машина за пакување или завивање ,

Машина за пакување или завивање, за затварање на пелен...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Машина за подготвување на пелени

Машина за  подготвување на пелени  Stiker - EngineРазгле...

Слободна (комерцијална) продажба
Цена: 84,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Детски пелени

ДЕТСКИ ПЕЛЕНИ-KIKO- 21Х50 пакети Разгледување :Во Цен...

Електронска јавна аукција
Цена: 45,600 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ-SERENITI-ВРЕЌИ-плави-6х15 +5 пакетиРазгледување : Во Ц...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list