Вид на продажба


Електронска јавна аукција (129)
Слободна (комерцијална) продажба (2)


Продажба


Јавна аукција


05/2017 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-30/17 (3)
05/2017 РД Битола Заклучок бр. 22-16/6-40-2-6 (31)
05/2017 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-096/21 (1)
05/2017 РД Битола Заклучок бр. 22-16/6-84/17 (1)
05/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/64 (1)
05/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/65 (2)
05/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/66 (1)
05/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/67 (1)
05/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/68 (10)
05/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/69 (2)
05/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/70 (1)
05/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/71 (3)
05/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/72 (1)
05/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/73 (21)
05/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/74 (1)
05/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/75 (1)
05/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/76 (27)
05/2017 РД Штип Заклучок 2418-29/06130-60369/9-3/4-4 (1)
05/2017 РД Штип Заклучок 25-1019/6058-1/5 (1)
05/2017 РД Штип Заклучок 25-1019/1299/2-6 (13)
05/2017 ДГДО Заклучок бр.25-1290/1-2 од 15.03.2017 година (1)
05/2017 РД Тетово Заклучок бр.26-9/4583-Т/7 (5)

Слободна (комерцијална) продажба


05/2017 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-207/7 (1)
05/2017 РД Битола Заклучок бр. 22-16/6-57/10 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 8,555 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.03.2017 11:00:00

Еко кожа парчиња

Еко кожа, количина 18 парчиња 52,16 м различни димензии, ра...

Електронска јавна аукција
Цена: 88 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.03.2017 11:00:00

Амбалажа за рерна

Амбалажа за рерна, количина 237

Електронска јавна аукција
Цена: 952,320 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.03.2017 11:00:00

Елементи за составување столици

Елементи за составување столици, количина 1.079

Електронска јавна аукција
Цена: 5,586 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.03.2017 11:00:00

Капачиња

Капачиња, количина 15.000

Електронска јавна аукција
Цена: 156,408 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.03.2017 11:00:00

Биде

Биде, количина 300

Електронска јавна аукција
Цена: 18,307,012 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.03.2017 11:00:00

Машина за разврстување (втора ел...

Машина за разврстување (одделување) на HTPM  (не тутунс...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list