Продажба


Јавна аукција


РД Штип по решение бр.28-37/1-1 (1)
РД Штип по решение бр.28-15/18-14 (1)
РД Струмица по решение бр.28-177/3-2 (1)
РД Струмица, бр.28-177/4-1, Оглас бр.05/2022 (1)
РД Прилеп 2719-24/09/20/8 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 1,050,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.05.2022 11:00:00

Машина ЦНЦ

Машина ЦНЦ производство 2006 MIKROSAM BEVETTO Во секое време ...

Електронска јавна аукција
Цена: 7,658,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.05.2022 11:00:00

Градежно неизградено земјиште.111...

Градежно неизградено земјиште , КП број 652/7, Место Вика...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,154,772 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.05.2022 11:00:00

Постројка за дробење и сепарирањ...

Постројка за дробење и сепарирање на кварцен песок, ма...

Електронска јавна аукција
Цена: 7,000,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.05.2022 11:00:00

Работна машина БУШАЛИЦА

Работна машина БУШАЛИЦА   со сериски број 2011321 ,пр...

Електронска јавна аукција
Цена: 722,015 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.05.2022 11:00:00

Машини за производство на тексти...

Машини за производство на текстилни производи  и ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list