Продажба


Јавна аукција


РД Штип Заклучок 24-1842/284-8 (1)
11/2016 РД Тетово Заклучок бр. 2519/2480-К/23 (3)
11/2016 РД Тетово Заклучок бр.2519/2818-К/10 (2)
РД Штип Заклучок 2418-29-06130-60341/8-1 (1)
РД Штип Заклучок 25-1019/457-1 (1)
11/2016 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/10 (8)
РД Штип Заклучок 2111-1/24-1 (1)
11/2016 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-30/10 (3)
11/2016 РД Битола Заклучок бр. 24-19/7-1494/13 (1)
11/2016 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-50/3 (24)
РД Штип Заклучок 25-1019/1754/1-1  (8)
РД Штип Заклучок 2418-29/06130-6039/9-3-3 (1)
11/2016 РД Кавадарци Заклучок бр.25-19/17-3-51/13 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 293,178 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.06.2016 11:00:00

Товарно возило Volkswagen Caddy

Товарно возило Volkswagen Caddy 2.0 SDI со бр. на шасија WV1ZZZ2KZ9XO78239 ...

Електронска јавна аукција
Цена: 190,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.06.2016 11:00:00

Железни подпирачи

Железни подпирачи кол.500Разгледување:Секој работен де...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.06.2016 11:00:00

фрижидер мал -обичен

Фрижидер мал кол.1Разгледување:Секој работен ден од 09 д...

Електронска јавна аукција
Цена: 3,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.06.2016 11:00:00

Работни маси метал-ивериц

работни маси кол. 2 и работан маса со умивалник. кол.1Раз...

Електронска јавна аукција
Цена: 4,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.06.2016 11:00:00

Сепаре Г 1,дрвена маса со стакло г...

Сепаре големо Г1 со дрвена маса со два стола(комплет10)Р...

Електронска јавна аукција
Цена: 4,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.06.2016 11:00:00

Сепаре Г 1,дрвена маса со стакло г...

)Сепаре на Г и дрвена маса со двастола (комплет9)разглед...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list