Вид на продажба


Електронска јавна аукција (108)
Слободна (комерцијална) продажба (3)


Продажба


Јавна аукција


РД Штип Заклучок 24-1842/649-3 (1)
РД Штип Заклучок 24-537/463-4 (1)
РД Штип Заклучок 24-1842/284-5 (1)
РД Штип Заклучок 24-1298/6 (1)
РД Штип Заклучок 2419-8078/9-3 (1)
РД Штип Заклучок 2409-6876/1776-4 (1)
16/2014 РД Битола заклучок бр. 24-19/15-68 (1)
РД Штип Заклучок 24-537/235-5  (1)
РД Штип Заклучок 2418-29-06130-6034/6-2 (1)
16/2014 РД Битола 24-19/6-56 (9)
РД Штип Заклучок 24-1842/649 (2)
16/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-19/6-52-3/4 (5)
РД Штип Заклучок 24-1258/4-2  (1)
16/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-35/8 (3)
16/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/9 (2)
16/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-24/4 (4)
16/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-19/6-61/14 (1)
РД Штип Заклучок 2419-8079/9-3 (2)
РД Штип Заклучок Ст.21/12 (4)
РД Штип Заклучок 2216-2354-716/6 (1)
бр.2419/3578-Г/3-22 Дваесет и втора електронска јавна аукција (24)
2419/4590-T/31Четиринаесетта електронска јавна аукција (4)
2419/4590-Т/32 Шеснаесетта електронска јавна аукција (30)
16/ДГДО Заклучок бр.23-4152/1 (2)
16/2014 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 24-140/45 (1)
16/2014 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 24-140/46 (1)
16/2014 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 24-140/47 (1)
16/2014 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 24-140/48 (2)

Слободна (комерцијална) продажба


16/2014 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-23/5 (1)
РД Штип Заклучок 2409-6876/1776-4 (2)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 461,250 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.09.2014 11:00:00

ПМВ VOLKSWAGEN GOLF

ПМВ: VOLKSWAGEN GOLF, SK-901-VJ, 2010 годинаРазгледување: Центар за з...

Електронска јавна аукција
Цена: 584,250 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.09.2014 11:00:00

ПМВ BMW

ПМВ BMW 520D, SK-130-PH, 2006 годинаРазгледување: Центар за запле...

Електронска јавна аукција
Цена: 147,600 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.09.2014 11:00:00

ПМВ FIAT STILO

ПМВ FIAT STILO 1.9 JTD SK-090-PP, 2004 годинаРазгледување: Центар за з...

Електронска јавна аукција
Цена: 88,560 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.09.2014 11:00:00

ТМВ FORD ESCORT

ТМВ: FORD ESCORT VAN 1.8, SK-394-RI, 1998 годинаРазгледување: Центар за...

Електронска јавна аукција
Цена: 2,500,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.09.2014 11:00:00

ТОМОГРАФ

ТОМОГРАФ, СО ТЕЖИНА ОД 3060 кг.Разгледување: Ј.Ц.С. На ТД М...

Електронска јавна аукција
Цена: 21,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.09.2014 11:00:00

Рампа на далечински управувач (е...

Рампа на далечински управувач 3,6 метриразгледување:Во ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list