Продажба


Јавна аукција


05/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17-3 (8)
05/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/6-56/6 (1)
05/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/7-1494/4 (2)
05/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-83/24-50/Д-3704/8 (3)
05/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/13/11/2 (1)
РД Штип Заклучок 24-1842/351-2-3 (1)
РД Штип Заклучок 24-1842/284-5 (1)
РД Штип Заклучок Ст.бр.21/12  (2)
РД Штип Заклучок Ст.бр.21/12  (1)
РД Штип Заклучок 24-1842/284-5-1 (1)
РД Штип Заклучок 24-1842/132-03-2 (1)
РД Штип Заклучок 24-1842/153-4 (1)
РД Штип Заклучок 24-1842/309-05 (1)
РД Штип Заклучок Ст.бр.137/13  (1)
РД Штип Заклучок 24-539/759-5 (1)
05/2015 РД Кавадарци 24-5769/4 (2)
05/2015 ДГДО Заклучок бр.24-1557/2 од 13.03.2015 година (3)
05/2015 ДГДО Заклучок бр.24-1558/2 од 13.03.2015 година (3)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 24,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 08.04.2015 11:00:00

HYUNDAI тип ACCENT GLS (седма е-аукција)

Патничко моторно возило  HYUNDAI тип ACCENT GLS    ...

Електронска јавна аукција
Цена: 40,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 08.04.2015 11:00:00

RENAULT Тип TXX (седма е-јавна аукција)

Tоварно МВ RENAULT Тип TXXрегистарска табличка: VE-633-UU,година...

Електронска јавна аукција
Цена: 144,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 08.04.2015 11:00:00

MERCEDES тип 300-D (седма е-јавна аукци...

Патничко моторно возило  регистарска табличка: VE-604-V...

Електронска јавна аукција
Цена: 828,576 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 08.04.2015 11:00:00

Вино

Акрато Каберне Совињон 0,75 л,Количина-672 единици

Електронска јавна аукција
Цена: 280,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 08.04.2015 11:00:00

Автобус NEOCAR (осма е- јавна аукциј...

AVTOBUS NEOCAR регистарска табличка: VE -203- VB, година на прозво...

Електронска јавна аукција
Цена: 160,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 08.04.2015 11:00:00

Автобус FAP (осма е- јавна аукција)

 AVTOBUS FAP              ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list