Продажба


Јавна аукција


18/2015 РД Тетово Заклучок бр. 2519/2480-К/10 (3)
РД Штип Заклучок 24-1842/284-8 (1)
18/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/14-1 (1)
18/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-35/13 (3)
18/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/14-2/4 (1)
18/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-33/8 (3)
18/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-30/4 (3)
18/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/6-56/12 (1)
РД Штип Заклучок 24-1842/351-2-7 (1)
РД Штип Заклучок 2418-29/06130-60369/9-11 (1)
РД Штип Заклучок 24-7860/426-5 (1)
РД Штип Заклучок 24-1298/4-2/6 (1)
РД Штип Заклучок 2418-29/06130-60369/9-5 (1)
РД Штип Заклучок 24-7860/426-4 (6)
РД Штип Заклучок 2418-29/06130-6039/9-3-3 (1)
РД Штип Заклучок 25-1020/2-3 (1)
РД Штип Заклучок 25-1954/635-3 (1)
РД Штип Заклучок 24-537/10-4 (1)
18/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/140 (1)
18/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/141 (1)
18/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/142 (1)
18/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/144 (2)
18/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/145 (1)
18/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/146 (1)
18/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/147 (1)
18/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/148 (1)
18/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/149 (10)
18/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/150 (2)
18/2015 РД Кавадарци 24-5769/14 (2)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 414,288 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.11.2015 11:00:00

Вино

Акрато Каберне Совињон 0,75 л,Количина-672 единици

Електронска јавна аукција
Цена: 414,288 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.11.2015 11:00:00

Вино

Акрато Мерло Барик 0,75 л,Количина- 672 единици

Електронска јавна аукција
Цена: 17,449,750 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.11.2015 11:00:00

Куќа

Куќа со внатрешна површина од 50 м2 и со дворно место од 4...

Електронска јавна аукција
Цена: 38,686,645 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.11.2015 11:00:00

Куќа

Куќа со површина од 878 м2 ( 3 ката со лоѓии, балкони терас...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.11.2015 11:00:00

ТАШНА ЗА ЛАПТОП

ТАШНА ЗА ЛАПТОП BELKIN 12 Messenger, jet/royal lilac F8N258cw088Разгледувањ...

Електронска јавна аукција
Цена: 40,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.11.2015 11:00:00

ЛАПТОП ASUS

ЛАПТОП ASUS-UX 32A-R 3001 V (HD) intel i3-2367 M ULV (1.4 GHz/3М,2 cores) CPU, intel HD 4000 ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list