Продажба


Јавна аукција


РД Штип Заклучок 24-1842/351-2-6 (1)
РД Штип Заклучок 24-1842/284-8 (1)
РД Штип Заклучок Ст.бр.21/12-3  (1)
РД Штип Заклучок 2418-29/06130-6039/9-10 (2)
РД Штип Заклучок 24-1842/284-5-4 (1)
РД Штип Заклучок 24-1842/309-08 (1)
РД Штип Заклучок 24-7860/426-3 (7)
РД Штип Заклучок 24-7860/426-4 (1)
РД Штип Заклучок 2423-15/1528-5-3 (1)
РД Штип Заклучок 2423-15/846-3/2-1-6 (1)
РД Штип Заклучок 2423-15/845-3/2-1-6 (1)
РД Штип Заклучок 24-3849/5991-7 (1)
РД Штип Заклучок 24-1298/4-2/5 (1)
РД Штип Заклучок 16-4544/3-3 (1)
РД Штип Заклучок 2418-1/06120-/4-1-5 (24)
15/2015 РД Штип Заклучок 2418-29/06130/9-4 (1)
15/2015 РД Штип Заклучок 2418-1/6120-60373/17 (2)
15/2015 РД Штип Заклучок 24-1842/1308-5 (1)
15/2015 РД Штип Заклучок 2418-29/06130-60369/9-3/3 (1)
15/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-33/7 (3)
15/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-24/8-4 (1)
15/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/6-52-3/11 (5)
15/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-096/11 (1)
15/2015 РД Битола Заклучок бр. 22-16/6-84/7 (1)
15/2015 РД Битола Заклучок бр. 24-19/7-1494/6 (2)
15/2015 РД Кавадарци 24-5769/11 (2)
15/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/117 (1)
15/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/118 (1)
15/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/119 (1)
15/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/120 (1)
15/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/121 (3)
15/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/122 (1)
15/2015 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 25-118/123 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 137,800 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 19.10.2015 11:00:00

ТМВ PEUGEOT BOXER

ТМВ PEUGEOT BOXER, SK-566-KO, 2001 годинаРазгледување: Центар за зап...

Електронска јавна аукција
Цена: 36,900 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 19.10.2015 11:00:00

ПМВ FORD BNP

ПМВ  FORD BNP MONDEO 1.8 TD, SK-357-UI, 1998 годинаРазгледување: Цент...

Електронска јавна аукција
Цена: 55,350 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 19.10.2015 11:00:00

Комбинирана глодалка

Комбинирана глодалка шифра 2021, тип: BL10001, сер. бр. 1001/4, 2003...

Електронска јавна аукција
Цена: 36,900 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 19.10.2015 11:00:00

Апарат за заварување

Апарат за заварување BCTY 230, сер. бр. 0411106, Раде Кончар, 2004 ...

Електронска јавна аукција
Цена: 11,070 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 19.10.2015 11:00:00

Електронски пневматски чекан

Електронски пневматски чекан 1500Њ 17.5Ј, марка: Makita HR 5001C, 2...

Електронска јавна аукција
Цена: 249,600 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 19.10.2015 11:00:00

ХЕЛОУ КИТИ

Украсни ластичиња за коса ХЕЛОУ КИТИ, количина 8000Разгл...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list