Вид на продажба


Електронска јавна аукција (27)
Слободна (комерцијална) продажба (34)


Продажба


Јавна аукција


РД Штип Заклучок 24-1842/284-8 (1)
02/2016 РД Тетово Заклучок бр.2519/2480-К/14 (3)
02/2016 РД Битола Заклучок бр. 15-19/15-41/1 (1)
02/2016 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-210 (1)
02/2016 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-096/13 (1)
02/2016 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-208/8 (1)
02/2016 РД Битола Заклучок бр. 22-16/6-84/9 (1)
02/2016 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-24/8-8 (1)
РД Штип Заклучок 2418-1/06140-60255/10 (1)
РД Штип Заклучок 24-1842/06130-60369/9-5 (1)
02/2016 Заклучок бр.2418-29/06130-60341/8/1 (2)
02/2016 Заклучок бр.24-83-113-6/1 (1)
02/2016 Заклучок бр.16-4544/3-4 (1)
02/2016 Заклучок бр.24-1842/309-9 (1)
02/2016 Заклучок бр.24-3849/5991-8 (1)
02/2016 Заклучок бр.24-1842/284-9 (1)
02/2016 Заклучок бр.2418-29/06130-60369/9-3/3 (1)
02/2016 Заклучок бр.24-1842/1308-6 (1)
02/2016 Заклучок бр.24-537/10-4 (1)
02/2016 Заклучок бр.25-1019/1754/1-1 (1)
02/2016 Заклучок бр.24-7860/426-5 (2)
02/2016 Заклучок бр.2111-1/24/1 (1)
02/2016 РД Кавадарци Заклучок бр.25-19/17-3-51/4 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


02/2016 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-207/5 (1)
02/2016 РД Битола Заклучок бр. 22-16/6-57/8 (2)
02/2016 Заклучок бр.24-7860/426-4 (5)
02/2016 Заклучок бр.24-1842/351-2-7 (1)
02/2016 Заклучок бр.25-1019/1754/1-1 (1)
02/2016 Заклучок бр.2418-1/06120-сл/4/1-5-4 (24)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 390,904 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 15.02.2016 11:00:00

Товарно возило Volkswagen Caddy

Товарно возило Volkswagen Caddy 2.0 SDI со бр. на шасија WV1ZZZ2KZ9XO78239 ...

Електронска јавна аукција
Цена: 162,300 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 15.02.2016 11:00:00

метален рафт,маси,столови,работн...

метален рафт,маси,столови,работно биро,двд,бор машина,...

Електронска јавна аукција

Започнува на: 15.02.2016 11:00:00

Биро за уплата

Биро за уплата(180-180см)Разгледување секој работен ден о...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 15.02.2016 11:00:00

Столови барски-челик кол.8

Столови барски-челик кол.8Разгледување секој работен д...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 15.02.2016 11:00:00

Столови кафански (дрво)бр.12

Столови кафански (дрво)бр.12Разгледување секој работен ...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 15.02.2016 11:00:00

рутер-ZZXEL

рутер-ZZXELРазгледување секој работен ден од 9ч до 16ч во П...

Слободна (комерцијална) продажба
sort
grid
list
list