Вид на продажба


Електронска јавна аукција (10)
Слободна (комерцијална) продажба (2)


Продажба


Јавна аукција


06/2020 РД Тетово 27-8/787-Г/3-8 (3)
06/2020 РД Тетово 27-8/28-8/2-510-Т/2-9 (6)
РД Прилеп број 27-19-24/21-9-7 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


06/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-59/3 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/37-16-1 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 96,432 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.09.2020 11:00:00

Патничко моторно возило

ПМВ CITROEN C4 1.4ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО 2004 

Електронска јавна аукција
Цена: 68,888 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.09.2020 11:00:00

Патничко моторно возило

ПМВ RENAULT CLIO 1.2ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО 2003

Електронска јавна аукција
Цена: 68,880 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.09.2020 11:00:00

Патничко моторно возило

ПМВ FORD FOCUS 1.6 AMBIENT WAGONГОДИНА НА ПРОИЗВОДТСВО 2002

Електронска јавна аукција
Цена: 236,775 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.09.2020 11:00:00

Товарно моторно возило

ТМВ ФИАТ ФИОРИНО  ББ ФУРГОНГод на произв.2010Рег. Бр. Г...

Електронска јавна аукција
Цена: 753,375 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.09.2020 11:00:00

Товарно моторно возило

ТМВ МАН БА-КЕСОНГод на произв. 2007Рег. Бр. ГВ-1496-АЦ 

Електронска јавна аукција
Цена: 374,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.09.2020 11:00:00

Товарно моторно возило

ТМВ ФОРД  ВВ ФУРГОНГод на произв.2007РЕГ БР. ГВ-229-ВП

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list