Вид на продажба


Електронска јавна аукција (29)
Слободна (комерцијална) продажба (1)


Продажба


Јавна аукција


РД Прилеп заклучок број 27-19-13/1-6 (8)
03/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/4 (1)
РД Прилеп заклучок број 2619-13/2-5 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-27/13-3 (2)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/39-5 (2)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/37-5 (8)
РД Прилеп заклучок број 2719-13/2-25/2-6 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/28-4 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/27-4 (1)
РД Прилеп заклучок број 2619-13/55-5 (2)
03/2019 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-39/3 (1)
03/2019 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-13/5 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


03/2019 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-41/11 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 101,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Патничко моторно возило

Патничко моторно возило KIA PREGIO, со рег.ознака KA-2809-AB,бро...

Електронска јавна аукција
Цена: 83,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Патничко моторно возило

ПМВ MERCEDES TIP E 200CDI број на шасија  WDB2100071B161834 број на мот...

Електронска јавна аукција
Цена: 160,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Приклучно -GORICA

Приклучно GORICA,година на производство 1975,Рег.ознака PP-859...

Електронска јавна аукција
Цена: 136,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Приклучно

Приклучно JAMBO-JAMBO,година на производство 1986,Рег.ознака P...

Електронска јавна аукција
Цена: 480,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

Товарно моторно возило MAN, година на производство 2002,Ре...

Електронска јавна аукција
Цена: 300,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

Товарно моторно возило IVECO, година на производство 2001,Р...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list