Продажба


Јавна аукција


02/2020 РдТетово 27-8/28-8/2-510-Т/2-5 (6)
02/2020 РдТетово 28-8/787-Г/3-4 (3)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/2 (5)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/3 (1)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/6 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 43,050 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

Патничко моторно возило

ПМВ RENAULT JBADBГОДИНА НА ПРОИЗВОДТСВО 1998ВОЗИЛОТО Е ХАВАРИ...

Електронска јавна аукција
Цена: 120,540 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

Патничко моторно возило

ПМВ CITROEN C4 1.4ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО 2004 

Електронска јавна аукција
Цена: 86,100 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

Патничко моторно возило

ПМВ RENAULT CLIO 1.2ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО 2003

Електронска јавна аукција
Цена: 86,100 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

Патничко моторно возило

ПМВ FORD FOCUS 1.6 AMBIENT WAGONГОДИНА НА ПРОИЗВОДТСВО 2002

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list