Вид на продажба


Електронска јавна аукција (28)
Слободна (комерцијална) продажба (6)


Продажба


Јавна аукција


12/2018 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-13/3 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 25-3706/7-2 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/2-25/3 (2)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/2-2 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/29-1 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/28-1 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 2819-13/36-2 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/27-1 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр.2619-13/55-3 (2)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/39-2 (2)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/37-2 (10)
РД Штип заклучок бр. 28-15/2-10 (1)
12/2018 Регионална дирекција Струмица Заклучок бр.28-140/7-1 од 27.11.2018 година (4)

Слободна (комерцијална) продажба


12/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-35/16 (2)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-28/5 (1)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-30/27 (3)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 360,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Возило

Товарно моторно возило, MAN модел DFK, година на производс...

Електронска јавна аукција
Цена: 150,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Возило

Автобус Комбе PEUGEOT BOXER, година на производство 2000. Рег. Т...

Електронска јавна аукција
Цена: 196,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Возило

Товарно моторно возило, FORD TRANZIT, модел TOURNEO, година на пр...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,500,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Возило

Теглач со седло MAN, произведено 2000 година, бр. на шасија ...

Електронска јавна аукција
Цена: 282,900 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Возило

Товарно моторно возило, FAP,тип 1314,произведено 1982 година...

Електронска јавна аукција
Цена: 338,250 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Возило

Товарно моторно возило, марка IVECO 1920.30 K./35, година на про...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list