Вид на продажба


Електронска јавна аукција (29)
Слободна (комерцијална) продажба (1)


Продажба


Јавна аукција


РД Прилеп заклучок број 27-19-13/1-6 (8)
03/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/4 (1)
РД Прилеп заклучок број 2619-13/2-5 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-27/13-3 (2)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/39-5 (2)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/37-5 (8)
РД Прилеп заклучок број 2719-13/2-25/2-6 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/28-4 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/27-4 (1)
РД Прилеп заклучок број 2619-13/55-5 (2)
03/2019 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-39/3 (1)
03/2019 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-13/5 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


03/2019 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-41/11 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 100,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Комбе

Комбе MERCEDES BENZ, со Рег ознака број PP-6846-AC,година на произ...

Електронска јавна аукција
Цена: 70,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Патничко моторно возило

Патничко моторно возило AUDI 80,модел 90,година на произво...

Електронска јавна аукција
Цена: 498,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

Товарно моторно возило марка MAN година на производство...

Електронска јавна аукција
Цена: 59,200 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

ПМВ OPEL Corsa C

ПМВ OPEL Corsa C  SK-516-LD, 2002 година - не е во возна состојбаР...

Електронска јавна аукција
Цена: 441,591 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Патничко моторно возило

Патничко моторно возило  BMW 765/730 D,број на шасија WBAGM210...

Електронска јавна аукција
Цена: 150,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Градежна механизација-Грејдер

Градежна механизација -Грејдер AVELING-BERFORD SUPER 400 MG5, број н...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list