Вид на продажба


Електронска јавна аукција (29)
Слободна (комерцијална) продажба (1)


Продажба


Јавна аукција


РД Прилеп заклучок број 27-19-13/1-6 (8)
03/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/4 (1)
РД Прилеп заклучок број 2619-13/2-5 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-27/13-3 (2)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/39-5 (2)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/37-5 (8)
РД Прилеп заклучок број 2719-13/2-25/2-6 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/28-4 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/27-4 (1)
РД Прилеп заклучок број 2619-13/55-5 (2)
03/2019 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-39/3 (1)
03/2019 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-13/5 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


03/2019 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-41/11 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 1,281,280 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Градежна механизација-багер

Градежна механизација -багер марка FIAT-HITASHI FH 150.3, број н...

Електронска јавна аукција
Цена: 151,606 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Товарна приколка-кипер

Товарна приколка -кипер марка KOEGEL KM 130-3, број на шасија 3...

Електронска јавна аукција
Цена: 284,554 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Товарна приколка-кипер

Товарна приколка -Кипер марка SCHMITZ ZDK18P, број на шасија WO...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,406,084 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Автобус

Автобус марка NEOPLAN N,број на шасија WAG203122WBS27822,број на мо...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,074,619 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

Товарно моторно возило марка VOLVO ЕМ 12.6X4RB 420.34,број на ша...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,368,667 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

Товарно  моторно возило марка MAN TGM 18.240 4X2 BB,број на ша...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list