Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 28-15/11-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/12-1 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 800,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.05.2018 11:00:00

Градежно неизградено зем ИЛ 78800...

Градежно  неизградено  земјиштеИЛ 78800 383м2 КП БР.1629...

Електронска јавна аукција
Цена: 200,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.05.2018 11:00:00

Помошни објекти ИЛ 1254 20м2 КП10013 Ме...

 Помошни објекти ИЛ 1254 20м2 КП10013 Место викано Кочо Ра...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list