Продажба


Јавна аукција


02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/44-3 (1)
02/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/1 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 80,197,796 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Производна хала

Производна хала, 1591 м2  и Производна хала, 864 м2, ул Пер...

Електронска јавна аукција
Цена: 992,251 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Деловен објект

Деловен објект- производна хала по Имотен лист број 4897,...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list