Продажба


Јавна аукција


02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/1 (17)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/5 (3)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/4 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 1,129,284 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 1940,класа 2  место викано СЕЛО, KO Бардовци, ...

Електронска јавна аукција
Цена: 47,380 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 1280,класа 4  место викано ЦРВЕНИ БРЕГ, KO НЕГ...

Електронска јавна аукција
Цена: 198,434 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 2117,класа 3  место викано ПРЕВОД, KO НЕГОРЦИ,...

Електронска јавна аукција
Цена: 128,298 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 1870,класа 4  место викано ВАРДАРИШТЕ, KO НЕГ...

Електронска јавна аукција
Цена: 440,210 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - Пасиште

 Пасиште КП 696,класа 4место викано НОВИ ВЕТЕРНИК, KO Д ...

Електронска јавна аукција
Цена: 180,882 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 1397, класа 7, место викано БЕЛУШКА, KO Д Свиларе...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list