Продажба


Јавна аукција


20/2017 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-12/9-2 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/270 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 495,538 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

Земјоделско земјиште

Земјоделско земјиште 2064,74 м2, викано место Голем Брег, п...

Електронска јавна аукција
Цена: 13,333,797 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

Земјишта

Деловен објет со следните ознаки: Имотен лист број 5317, ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list