Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 832,710 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2017 11:00:00

Парцела

Градежно неизградено земјиште,Имоте лист бр.2643 ,површи...

Електронска јавна аукција
Цена: 299,198 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2017 11:00:00

Парцела

Градежно неизградено земјиште,имотен лист број 2643 ,пов...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list