Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 28-15/15-1 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/6-1 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/6-1 од 26.09.2018 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 155,062 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Нивa, класа 8, 2501 м2,КО Вељуса

 Нивa, класа 8, 2501 м2 КП бр., 6195,  ИЛ 100031,  Место вика...

Електронска јавна аукција
Цена: 92,318 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Нивa, класа 8, 1489м2

 Нивa, класа 8, 1489м2 КП бр., 6192,  ИЛ 100031,  Место вика...

Електронска јавна аукција
Цена: 500,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Градежно земјиште ГЗ,ГНЗ скица 37,...

Градежно земјиште ГЗ,ГНЗ скица 37,ИЛ 1458,1800,64м2,КП 2405,МВ То...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list