Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 550,262 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2020 11:00:00

недвижен имот - Пасиште

 Пасиште КП 696,класа 4место викано НОВИ ВЕТЕРНИК, KO Д ...

Електронска јавна аукција
Цена: 226,103 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 1397, класа 7, место викано БЕЛУШКА, KO Д Свиларе...

Електронска јавна аукција
Цена: 87,313 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

  НИВА.КП 1377, класа 6, место викано БЕЛУШКА, KO Д Свил...

Електронска јавна аукција
Цена: 497,293 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2020 11:00:00

недвижен имот - ЛОЗЈЕ

  Лозје,КП 1537 , класа 5, место викано МОДУЛ, KO Д Свил...

Електронска јавна аукција
Цена: 113,609 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 1417, класа 6, место викано МОДУЛ, KO Д Свиларе, И...

Електронска јавна аукција
Цена: 107,802 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 706,класа 6, место викано НОВИ ВЕТЕРНИК, KO Д Св...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list