Продажба


Јавна аукција


02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/1 (17)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/5 (3)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/4 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 69,850 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

  НИВА.КП 1377, класа 6, место викано БЕЛУШКА, KO Д Свил...

Електронска јавна аукција
Цена: 397,834 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - ЛОЗЈЕ

  Лозје,КП 1537 , класа 5, место викано МОДУЛ, KO Д Свил...

Електронска јавна аукција
Цена: 90,887 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 1417, класа 6, место викано МОДУЛ, KO Д Свиларе, И...

Електронска јавна аукција
Цена: 86,242 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 706,класа 6, место викано НОВИ ВЕТЕРНИК, KO Д Св...

Електронска јавна аукција
Цена: 86,562 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 2182, класа 6  место викано СЕЛО, KO Д Свиларе,...

Електронска јавна аукција
Цена: 62,997 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - Пасиште

 Пасиште.КП 1534, класа 4, место викано МОДУЛ, KO Д Свилар...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list