Продажба


Јавна аукција


02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/1 (17)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/5 (3)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/4 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 521,573 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 701,класа 5  место викано РАВШЕ, KO Д Свиларе,...

Електронска јавна аукција
Цена: 383,812 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - ЛОЗЈЕ

 Лозје,КП 1540 , класа 5 место викано МОДУЛ, KO Д Свиларе, ...

Електронска јавна аукција
Цена: 486,776 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 ЗЗ,Нива,КП 994,класа 4 место викано НОВИ ВЕТЕРНИК, KO Д ...

Електронска јавна аукција
Цена: 328,062 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА. КП  994 ,класа 5 ,место викано НОВИ ВЕТЕРНИК, KO ...

Електронска јавна аукција
Цена: 568,315 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 ЗЗ,Нива,КП 697,класа 4, место викано РАВАШЕ, KO Д Свилар...

Електронска јавна аукција
Цена: 388,733 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 697,класа 5 ,место викано РАВАШЕ, KO Д Свиларе, И...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list