Вид на продажба


Електронска јавна аукција (2)
Слободна (комерцијална) продажба (1)


Продажба


Јавна аукција


РД Штип Заклучок бр. 28-15/ 19-6 (2)

Слободна (комерцијална) продажба


04/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-10 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

КОМПЈУТЕР

2 (два) компјутери MSI  оштетени место на разгледување ...

Слободна (комерцијална) продажба
Цена: 7,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Група 10: Компјутер куќиште бр.2,ТВ...

Група 10: Компјутер куќиште бр.2ТВ- QART бр.2,ТВ-FUEGO бр.....

Електронска јавна аукција
Цена: 13,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Група 1: Компјутер куќиште бр.2,ТВ...

Група 1: Компјутер куќиште  бр.2,ТВ- QUATRO  бр..3,TB- SAMSUNG...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list