Вид на продажба


Електронска јавна аукција (13)
Слободна (комерцијална) продажба (4)


Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 19-4 (12)

Слободна (комерцијална) продажба


02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-8 (2)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 19-3/1 (1)
02/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/10/7 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

ПРИНТЕР

ПРИНТЕР ЛАБЕЛИ МАШИНА КАТЕР ПИКА 104 ВАЛЕНТИН МЕСТО НА Р...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Компјутер-Куќиште

Група 5:  Компјутер куќиште  бр.1Разгледување : &n...

Слободна (комерцијална) продажба
Цена: 6,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Компјутер-Куќиште ,Телевизори

Група 17: Компјутер куќиште бр.1,TB –QUDRO   бр.2,TB &...

Електронска јавна аукција
Цена: 18,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Компјутер-Куќиште ,Телевизори

Група 16: Компјутер куќиште бр.2,ТВ- GRUNDING  бр 3,ТВ-BEKO&n...

Електронска јавна аукција
Цена: 8,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Компјутер-Куќиште ,Телевизори

Група 14: Компјутер куќиште бр.2,ТВ- QART бр3Разгледув...

Електронска јавна аукција
Цена: 8,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Компјутер-Куќиште ,Телевизори

Група 13: Компјутер куќиште,Монитор ,Тастатура и Маус...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list