Вид на продажба


Електронска јавна аукција (20)
Слободна (комерцијална) продажба (2)


Продажба


Јавна аукција


12/18 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-6 (1)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/10/6 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/7-10 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/19-2 (17)

Слободна (комерцијална) продажба


12/18 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-6/1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/7-10/1 (1)


Резултати

sort
grid
list
list

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Комјутер-Кукиште ,Телевизори

Компјутер кукиште кол.6, TB - TCL кол.1 TB - LG кол.1 TB - SAMSUNG кол.1...

Слободна (комерцијална) продажба
Цена: 12,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Компјутер-Кукиште ,Телевизори

Група 17: Компјутер кукиште  бр..1,TB – QUDRO   б...

Електронска јавна аукција
Цена: 25,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Компјутер-Кукиште ,Телевизори

Група 16: Компјутер кукиште  бр..2,ТВ- GRUNDING  бр 3,ТВ...

Електронска јавна аукција
Цена: 38,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Компјутер-Кукиште ,Телевизори

Група 15: Компјутер кукиште  бр..2,ТВ- QART  бр 1,ТВ-TOM...

Електронска јавна аукција
Цена: 17,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Компјутер-Кукиште ,Телевизори

Група 14: Компјутер кукиште  бр.2 ,ТВ- QART бр3Разгл...

Електронска јавна аукција
Цена: 14,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Компјутер-Кукиште ,Телевизори ,М...

Група 13: Компјутер- кукиште ,Монитор ,Тастатура и Мау...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list