Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 28-15/ 20-5 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 17-7 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 18-7 (1)
РД Штип Заклучок бр. 28-15/14-10 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/30-3 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/58-6 (3)
04/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/11 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 5,362,800 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Готехничка дупчалка

Готехничка дупчалка модел/тип: MUSTANG 4N3, фабрички број 8993...

Електронска јавна аукција
Цена: 96,390 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Компресор за воздух

Компресор за воздух AIR COMPRESSOR Разгледување :Центар за...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,010,167 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Машина за пакување или завивање

Машина за пакување или завивање, за затварање на пелен...

Електронска јавна аукција
Цена: 758,009 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Машина за подготвување на пелени

Машина за подготвување на пелени Sticker- EngineРазгледување...

Електронска јавна аукција
Цена: 400,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Опрема

Опрема- Компресор, SCREM COMPRESSOR, Година на производство 2008...

Електронска јавна аукција
Цена: 6,230,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ ...

МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ И ДРУГА ДОПОЛНИТЕЛНА О...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list