Вид на продажба


Електронска јавна аукција (12)
Слободна (комерцијална) продажба (1)


Продажба


Јавна аукција


12/2018 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-8/6 (2)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/10/6 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр.2619-13/55-3 (5)
РД Штип заклучок бр. 28-15/20-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/17-3 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-3 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/14-6 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


12/18 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-6/1 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 6,450,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Машини за производство на чевли ...

Машини за производство на чевли и друга дополнителна о...

Електронска јавна аукција
Цена: 9,600,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Работна машина БУШАЛИЦА со сер.б...

Работна машина БУШАЛИЦА со сер.бр.2011321 ,произв. 2011 ,моде...

Електронска јавна аукција
Цена: 83,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Машина шприц , Плоча за шпиц маш...

Машина  шприц  , Плоча за шпиц машина, цела комплет...

Електронска јавна аукција
Цена: 158,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Машина за сечење на хартија (нож) ...

Машина за сечење на хартија (нож) ADAST maxima MH 80-3 Комплет со...

Електронска јавна аукција
Цена: 522,750 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Машини

Градежна мажина ВАЉАК, марка AMMANN LANGENTHAL DTV 72Разгледувањ...

Електронска јавна аукција
Цена: 2,275,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Машини

Градежна машина Ровокопач, марка FIAT-HITACHI EX215, година на ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list