Продажба


Јавна аукција


02/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/28/5 (2)
02/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/25/5 (6)
02/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/27/5 (1)
02/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/10/3 (1)
02/2018 РД Битола Заклучок бр. 26-19/15-32/8 (1)
02/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/18 (3)
Втора електронска јавна аукција по Оглас бр.02/18 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 224,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.02.2018 11:00:00

Машина за лепење на кутии,марка SK...

Машибна за лепење на кутии, марка SKP-1, сериски бр.TEHNOMEHANIK...

Електронска јавна аукција
Цена: 2,441,245 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.02.2018 11:00:00

Машина за (реверсно) длабинско ду...

Машина за (реверсно) длабинско дупчење, WIRTH Germanija, тип B1A,...

Електронска јавна аукција
Цена: 2,393,655 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.02.2018 11:00:00

Машина за дупчење во сите правци

Машина за дупчење во сите правци HAUS HERR Germanija, тип HBM20-B, ф...

Електронска јавна аукција
Цена: 2,393,655 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.02.2018 11:00:00

Машина за дупчење во сите правци

Машина за дупчење во сите правци HAUS HERR Germanija, тип HBM20-B, ф...

Електронска јавна аукција
Цена: 975,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.02.2018 11:00:00

КРАН

КРАН ДИГАЛКА ОМЕГА МОД. 20&Н (ШАСИЈА)СЕРИЈА А500427.62 НЕРЕ...

Електронска јавна аукција
Цена: 850,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.02.2018 11:00:00

МАШИНА

МАШИНА ЗА КОПИРАЊЕ И ПЕЧАТЕЊЕ НА ТЕКСТИЛ НАСКУАТЕК МП 4...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list