Продажба


Јавна аукција


09/18 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/25/7 (5)
РД Штип заклучок бр. 28-15/17-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-4 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/5-8 (1)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-8/5 (2)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/10/5 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/1-6 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 9,700,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Работна машина БУШАЛИЦА со сер.б...

Работна машина БУШАЛИЦА со сер.бр.2011321 ,произв. 2011 ,моде...

Електронска јавна аукција
Цена: 90,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Машина шприц,плоча за шпиц машин...

Машина шприц,плоча за шпиц машина,цела комплет машина ...

Електронска јавна аукција
Цена: 60,000 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
27.09.2018 11:00:00

Машина

Парен котел на течно гориво/дизел, марка RADIALAND/ тип А100, ...

Електронска јавна аукција
Цена: 50,000 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
27.09.2018 11:00:00

Машина

Хефталица SERI,тип 1300,Сериски број 771310, Година на произво...

Електронска јавна аукција
Цена: 50,000 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
27.09.2018 11:00:00

Машина

Хефталица SERI,тип 1300,Сериски број 771309, Година на произво...

Електронска јавна аукција
Цена: 175,000 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
27.09.2018 11:00:00

Машина

Машина за окројување на картон, ISTO-EAD-SLIVEN, Сериски број 0...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list