Продажба


Јавна аукција


08/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-3 (1)
08/2018 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-8/4 (2)
08/2018 РД Битола Заклучок бр. 26-19/15-32/11 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/14-2 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/5-6 (1)
РД Струмица. Заклучок бр.28-140/1-5 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 610,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.08.2018 11:00:00

Машини

Печињара,ТИП PASMATIK DIGITAL-MS 41Место на разгледување:ул. Или...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list