Вид на продажба


Електронска јавна аукција (9)
Слободна (комерцијална) продажба (1)


Продажба


Јавна аукција


02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/55-5 (5)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 20-3 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 17-5 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 18-5 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-8 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-8 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 1,820,400 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Машини

Градежна машина Ровокопач, марка FIAT-HITACHI EX215, година на ...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,672,800 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Машини

Градежна машина Ровокопач, марка KOMATSU PC 210Разгледување:...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,230,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Машини

Градежна мажина БУЛДОЗЕР, марка LIBHERR PR741BРазгледување:С...

Електронска јавна аукција
Цена: 836,400 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Машини

Градежна мажина БУЛДОЗЕР, марка LIBHERR PR731BРазгледување:С...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list